Javni poziv za prijem na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Temeljem Mjere za poticanje zapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja...

Pročitaj više

Poziv za iskaz interesa: INICIJATIVA ZA IZMJENU I DOPUNU PROSTORNOG PLANA

Pozivaju se zainteresirane pravne i fizičke osobe da do 19.08.2019. godine  iskažu interes - inicijativu za izmjenu i dopunu...

Pročitaj više

Građanima 11 milijuna kuna za poticaje korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama

Nakon što je Fond prošle godine sufinancirao nabavu i ugradnju kotlova na biomasu i dizalice topline, ove godine su, uz navedeno,...

Pročitaj više

Poziv za iskaz interesa

Pozivaju se zainteresirane pravne i fizičke osobe da do 17.06.2019. godine iskažu interes vezano za lokacije na kojima...

Pročitaj više

Nacrt Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone „ Pakrac 1“

Na ovim stranicama Grada Pakraca objavljen je nacrt Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone „ Pakrac...

Pročitaj više

Javni poziv za predočenje elaborata katastarske izmjere

Temeljem Ugovora Klasa: 931-04/16-03/21, Urbroj: 541-04-01-01/1-17-34 od 17. srpnja 2017. o javnim uslugama za obavljanje geodetsko-katastarskih...

Pročitaj više

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Pakraca

Na temelju Zaključka gradonačelnice Grada Pakraca (KLASA: 943-01/19-01/17, URBROJ: 2162-02/01-19-01) od 10. travnja 2019....

Pročitaj više

Javni poziv za zapošljavanje u Programu javnih radova Grada Pakraca za 2019. g.

Temeljem mjera za poticanje zapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, mjere „Javni rad„ i Programa javnih radova...

Pročitaj više