Program mjera potpora poduzetnicima Grada Pakraca zbog epidemije virusa COVID-19

Gradsko vijeće Grada Pakraca je svojoj sjednici održanoj 18. svibnja ove godine donijelo Odluku o provedbi programa mjera...

Pročitaj više

Poziv za iskaz interesa – Plan protuminskog djelovanja za 2021. godinu

Pozivaju se zainteresirane pravne i fizičke osobe da do 18.5.2020. godine iskažu interes vezano za lokacije na kojima je potrebno...

Pročitaj više

Poziv za prijavu štete od elementarne nepogode

Požeško-slavonska županija, dana 07. travnja 2020. godine donijela je Odluku o proglašenju prirodne nepogode - mraz za cijelo...

Pročitaj više

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Pakraca

Na temelju Zaključka gradonačelnice Grada Pakraca (KLASA: 943-01/19-01/46, URBROJ: 2162-06/08-20-3 i KLASA: 943-01/20-01/1,...

Pročitaj više