Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Strategije prometnog razvoja Grada Pakraca

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13 i 85/15), odredbi...

Pročitaj više

Javni poziv za dodjelu pokroviteljstva i sponzorstva  događajima  i manifestacijama od interesa za Grad Pakrac

Na temelju članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa...

Pročitaj više

Javni natječaj za prodaju aparata za vodu

I. PREDMET PRODAJE: Prodaje se aparat za isporuku vode za piće (ohlađene, prirodne i gazirane), vlasništvo Grada Pakraca. Početna...

Pročitaj više