Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca

Na temelju članka 31. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", broj 20/2018, 115/2018 i 98/2019)...

Pročitaj više

Javni poziv za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u projektu „Žena ispred vremena“ kodni broj:UP.02.1.1.13.0118

Republika Hrvatska Požeško-slavonska županija Grad Pakrac GRADONAČELNICA KLASA: 112-03/20-01/5 URBROJ: 2162-05/07-20-1 Pakrac,...

Pročitaj više

Javni poziv za zapošljavanje u Programu javnih radova Grada Pakraca za 2020.g.

Temeljem mjera za poticanje zapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, mjere „Javni rad„ i Programa javnih radova...

Pročitaj više

Program mjera potpora poduzetnicima Grada Pakraca zbog epidemije virusa COVID-19

Gradsko vijeće Grada Pakraca je svojoj sjednici održanoj 18. svibnja ove godine donijelo Odluku o provedbi programa mjera...

Pročitaj više

Poziv za iskaz interesa – Plan protuminskog djelovanja za 2021. godinu

Pozivaju se zainteresirane pravne i fizičke osobe da do 18.5.2020. godine iskažu interes vezano za lokacije na kojima je potrebno...

Pročitaj više

Poziv za prijavu štete od elementarne nepogode

Požeško-slavonska županija, dana 07. travnja 2020. godine donijela je Odluku o proglašenju prirodne nepogode - mraz za cijelo...

Pročitaj više