Općenito - Grad Pakrac

Grad Pakrac nalazi se u u zapadnom dijelu Slavonije, u sastavu Požeško-slavonske županije.

·         Geografska širina: 45°26’21″N

·         Geografska dužina: 17°11’46″E

·         Nadmorska visina: 178 m

·         Površina: 358,82 km²

·         Gustoća naseljenosti: 365 st./km²

Sastoji od 42 naselja: Badljevina, Batinjani, Bjelajci, Branešci, Brusnik, Bučje, Cicvare, Cikote, Dereza, Donja Obrijež, Donja Šumetlica, Donji Grahovljani, Dragović, Glavica, Gornja Obrijež, Gornja Šumetlica, Gornji Grahovljani, Jakovci, Kapetanovo Polje, Koturić, Kraguj, Kričke, Kusonje, Lipovac, Mali Banovac, Mali Budići, Novi Majur, Omanovac, Ožegovci, Pakrac, Ploštine, Popovci, Prekopakra, Prgomelje, Rogulje, Srednji Grahovljani, Stari Majur, Španovica, Tisovac, Toranj, Veliki Banovac i Veliki Budići.

Prema popisu stanovništva iz 2021. godine, na području grada Pakraca živi ukupno 7.095 stanovnika.

Grb Grada sadrži temeljnu osnovu povijesnog grba Pakraca, na osnovu pisanog akta Hrvatskog državnog arhiva od 3. ožujka 1995. godine, u komu se kazuje da je grb Grada Pakraca povijesni grb iz 1932. godine u zbirci otisaka Hrvatskog državnog arhiva br. 881/13.
Opis: u plavome, između dvije valovite srebrne/bijele valovite grede kuna u trku (heraldički na desno) naravnih boja; smeđa s bijelim trbuhom.
Grb Grada Pakraca
Zastava Grada je plave boje. U sredini zastave Grada smješten je grb Grada s obje strane, obrubljen žutim.
Zastava Grada Pakraca

 

 

Back to top
Skip to content