Javni poziv za sufinanciranje projekata udruga Grada Pakraca u 2019. godini

Projektom se smatra, u smislu ovog Javnog poziva, skup aktivnosti kojima je unaprijed utvrđeno vrijeme trajanja i u kojem...

Pročitaj više

Javni poziv za Program javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Grada Pakraca za 2019. godinu

Javni poziv za Program javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Grada Pakraca za 2019. godinu   Grad Pakrac, Jedinstveni...

Pročitaj više

Javni poziv – program poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva za 2019. godinu

Na temelju članka 22. Programa poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva za 2019. godinu (KLASA: 311-01/19-01/1,...

Pročitaj više

Javni poziv za iskaz interesa za zakup poljoprivrednog zemljišta

U svrhu provođenja javnih natječaja za zakup poljoprivrednih zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada...

Pročitaj više

Odluka o provedbi javnog uvida u prijedlog Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem

Temeljem članka 29. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine” broj 20/18) Gradonačelnica Grada Pakraca,...

Pročitaj više

Javni poziv za sufinanciranje javnih potreba u sportu Grada Pakraca za 2019. godinu

Sportska zajednica Grada Pakraca ( u daljnjem tekstu: Zajednica)  poziva sportske udruge, članice Zajednice, na predaju...

Pročitaj više