Plan javne nabave

Plan nabave za 2019. godinu

Javni pozivi i službene objave

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

Na temelju članka 11. stavka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13 i 85/15) Odsjek za graditeljstvo i komunalne djelatnosti izradio je Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću u postupcima donosa Nacrta prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi i Nacrta prijedloga Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade.

 

Javni pozivi i službene objave #Novosti

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o komunalnoj naknadi

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13 i 85/15), odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“ br. 140/09) i Zaključka gradonačelnice Grada Pakraca (KLASA: 363-03/18-01/3, URBROJ: 2162-02/01-18-2) upućuje se

JAVNI POZIV
za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja
Odluke o komunalnoj naknadi

I.

Pozivaju se predstavnici zainteresirane javnosti – građani, trgovačka društva, udruge, građanske inicijative, zaklade, javne i privatne ustanove da najkasnije do 17. prosinca 2018. godine dostave svoje prijedloge, primjedbe i komentare na Nacrt prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi, putem Obrasca za sudjelovanje u postupku savjetovanja.

II.

Prijedlozi, primjedbe i komentari mogu se dostaviti putem priloženog obrasca na adresu Grad Pakrac, Trg bana Josipa Jelačića 18, 34550 Pakrac, s naznakom „Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Odluka o komunalnoj naknadi“ ili na adresu elektroničke pošte: ivona.sandrin@pakrac.hr.

III.

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se, a oni prihvaćeni ukomponirati u konačni Nacrt teksta Odluke koja će se proslijediti Gradskom vijeću Grada Pakraca na donošenje.

IV.

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izradit će se i objaviti Izvješće o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.
Izvješće će se objaviti na službenoj internetskoj stranici Grada Pakraca.

Gradonačelnica:
Anamarija Blažević, bacc. admin. publ.

KLASA: 363-03/18-01/3
URBROJ: 2162-06/08-18-3
U Pakracu, 29. studenog 2018. godine

PRILOZI JAVNOG POZIVA
JAVNI POZIV
OBRAZAC SUDJELOVANJA
NACRT ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI
OBRAZLOŽENJE NACRTA ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI

Javni pozivi i službene objave #Obavijesti

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13 i 85/15), odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“ br. 140/09) i Zaključka gradonačelnice Grada Pakraca (KLASA: 363-03/18-01/4, URBROJ:2162-06/08-18-1) upućuje se

JAVNI POZIV
za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja
Odluke o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade

I.

Pozivaju se predstavnici zainteresirane javnosti – građani, trgovačka društva, udruge, građanske inicijative, zaklade, javne i privatne ustanove da najkasnije do 17. prosinca 2018. godine dostave svoje prijedloge, primjedbe i komentare na Nacrt prijedloga Odluke o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade (u daljnjem tekstu: Odluka), putem Obrasca za sudjelovanje u postupku savjetovanja.

II.

Prijedlozi, primjedbe i komentari mogu se dostaviti putem priloženog obrasca na adresu Grad Pakrac, Trg bana Josipa Jelačića 18, 34550 Pakrac, s naznakom „Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Odluka o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade“ ili na adresu elektroničke pošte: ivona.sandrin@pakrac.hr.

III.

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se, a oni prihvaćeni ukomponirati u konačni Nacrt teksta Odluke koja će se proslijediti Gradskom vijeću Grada Pakraca na donošenje.

IV.

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izradit će se i objaviti Izvješće o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.
Izvješće će se objaviti na službenoj internetskoj stranici Grada Pakraca.

Gradonačelnica:
Anamarija Blažević, bacc. admin. publ.

Javni pozivi i službene objave

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Pakraca

Javni natječaj

Javni pozivi i službene objave

Javni poziv zaštićenim najmoprimcima, zaštićenim podstanarima i predmnijevanim najmoprimcima za podnošenje zahtjeva za plaćanje razlike najamnine i razlike naknade