Gradonačelnica - Grad Pakrac

Anamarija Blažević, mag.oec.

Rođena je u Pakracu 18.8.1979. godine, udana je i majka je dvoje djece.

Osnovnu školu završila je u Pakracu, kao i Opću gimnaziju, nakon čega je upisala Pravni fakultet u Osijeku i diplomirala na stručnom studiju, te stekla zvanje upravne pravnice.

Nakon završenog školovanja zaposlila se 2000. godine, politikom se aktivno počinje baviti 2003., a 2013. stupa na dužnost zamjenice gradonačelnika.

U veljači 2016. godine preuzela je dužnost obnašateljice dužnosti gradonačelnika Grada Pakraca.

Na lokalnim izborima 2017. godine građani grada Pakraca u prvom krugu glasovanja odabrali su je za gradonačelnicu i povjerili joj upravljanje gradom u naredne četiri godine.

U srpnju 2020. godine na parlamentarnim izborima za članove desetog saziva Hrvatskog sabora, izabrana je za saborsku zastupnicu.

Uz sve svoje aktivnosti u slobodno vrijeme, posebno ističe svoju ljubav prema narodnim običajima i kulturnom baštinom, a već duži niz godina aktivna je članica KUD-a „Seljačka sloga“ Prekopakra. Isto tako članica je i DVD-a Pakrac u zvanju vatrogasne časnice.

Odluka o imenovanju privremenog zamjenika gradonačelnice Grada Pakraca

 

 

Back to top
Skip to content