– Lista kandidata koji ispunjavaju uvjete za dodjelu stipendije u akademskoj godini 2019/2020.

Na temelju odredbi članka 21. Odluke o stipendiranju studenata Grada Pakraca, nakon isteka roka za podnošenje prijava Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti Grada Pakraca, utvrđuje prijedlog

LISTE KANDIDATA

koji ispunjavaju uvjete za dodjelu stipendije u akademskoj godini 2019/2020.

  

a) dosadašnji stipendisti s nastavljenim pravomu koji će primati 400,00 kn stipendije

 

rd.br. prezime i ime visoka škola/ godina studija 
01. ĐURĐEVIĆ DUNJA Sveučilište u Zagrebu, Muzička akademija, flauta, 4.godina
02. EREIZ MATEA Sveučilište u Zagrebu,Učiteljski fakultet, Učiteljski s njemačkim, 5. godina
03. KLIGL KARLO Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet, kineziologija, 4.godina
04. KOP SILVIO Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, biljne znanosti, 4 godina
05. LASIĆ LUCIJA Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet, engleski jezik i književnost i hrvatski jezik i književnost/nastavnički, 5.godina
06. LAUČAN MATEA Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno matematički fakultet, kemija, 3. godina
07. NADAŽDI HELENA Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno tehnološki fakultet, prehrambeno inženjerstvo, 5.godina
08. NAGY ANJA Sveučilište u Dubrovniku, Mediji i kultura društva, 4.godina
09. PIERABON ANNA Zdravstveno veleučilište Zagreb, sanitarno inženjerstvo, 3.godina
10. PIEROBON MINEA Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet, 4.godina
11. ŠIRAC FILIP Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet  Elektrotehnike, računalstva i informacijskih tehnologija, računalstvo, 4.godina
12. VACEK HRVOJE Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet  prehrambeno tehnološki, prehrambena tehnologija, 3. godina
13. ŽILI KARLO Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko biokemijski fakultet, farmacija, 5.godina
14. ŽILI LANA Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, Poslovna ekonomija  3.godina

b) stipendisti u ovoj akademskoj godini – socijalni kriterij

 

rd.br. prezime i ime visoka škola/godina
01. BENDRA ANTUN Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet, elektrotehnika 2.godina
02. HEMZAČEK ANTONIO Veleučilište u Požegi, računovodstvo, 2.godina
03. JEREMIĆ LUCIJA Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet,  veterinarska medicina, 3.godina
04. SERIĆ SAMATA Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet,menadžment 1.godina
05. ZANDONNA GEA Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno matematički fakultet, biologija, 2.godina

 

c) stipendisti u ovoj akademskoj godini – deficitarna zanimanja

rd.br. prezime i ime visoka škola/godina
01. ĐURĐEVIĆ HRVOJE Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Umjetnička akademija u Osijeku, studij žičani instrumenti, gitara,  3.godina
02. ŠIMIĆ FRANKA Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko biokemijski fakultet, farmacija 3.
03. VUJANIĆ LANA Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno biotehnički fakultet, Prehrambena tehnologija, 2. godina

 

d) novi stipendisti u ovoj akademskoj godini- druga, treća, četvrta odnosno završna godina studija

 

rd.br. prezime i ime visoka škola/godina studija
01. AJHNER IVA Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet, učiteljski fakultet s modulima, 2 godina
02. ČIČKOVIĆ ANA Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet odgojno obrazovnih znanosti, eng.jezik i književnost i hrv.jezik i književnost, 3.godina
03. DEMARTINI LORENA Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski studij, latinski jezik i povijest, 2.godina
04. LUJANAC JOSIP Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, studij kemije 4.godina
05. MAZZONI IVA Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku,  Fakultet za odgojno obrazovne znanosti, učiteljski studij, 2.godina
06. OSMAK KARLA Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Biljne znanosti, 2.godina
07. PINTUR IVONA Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, studij sociologije i pedagogije, 2.godina
08. RADE KARLA Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko rehabilitacijski fakultet, socijalna pedagogija 2.godina
09. ROSMAN KARLO Veleučilište u Slavonskom Brodu, menadžment 2.godina
10. SVJETLIČIĆ VILIM Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i IT, 2. godina
11. ŠARČEVIĆ LUKA Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Fakultet elektrotehnike, računarstva i IT, 2. godina
12. ŠIMIĆ MIHOVIL Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Fakultet elektrotehnike, računarstva i IT, 2. godina
13. ŠPANČIĆ DORA Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno tehnološki fakultet, Industrijski dizajn tekstila i odjeće, 3.godina
14. TUTIĆ LORENA Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Stručni upravni studij, 2.godina

 

e) stipendisti s odgodom (ne primaju stipendiju ove akademske godine)

rd.br. ime i prezime visoka škola/godina studija za upis tijekom ove akademske godine
01. SKALNIK TENA Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, sociologija,diplomiranje
02. DIZEPP EMILIO Sveučilište u Puli, Talijanski jezik i književnost, diplomiranje

 

f) apsolventi u akademskoj godini (ne primaju stipendiju)

rd.br. prezime i ime visoka škola/zvanje
01. FILIPOVIĆ ANA Sveučilište u Zadru, njemački jezik i talijanski, diplomirati
02. ŠPANČIĆ KLARA Sveučilište u Zagrebu , Fakultet političkih znanosti, novinarstvo, diplomirati
03. LASIĆ EBONY Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Akademija za umjetnost i kulturu, slikarstvo, diplomirati

Na temelju odredbi članka 21. predmetne Odluke u roku od 8 dana od dana objave ove Liste kandidata, svaki kandidat može podnijeti pisani prigovor na listu kandidata.


Prigovor se podnosi gradonačelniku Grada Pakraca koji je dužan donijeti odluku o prigovoru u daljnjem roku od 8 dana. Odluka gradonačelnika Grada Pakraca o prigovoru je konačna.

stručna suradnica
Dubravka Špančić

KLASA: 604-01/19-01/03
URBROJ: 2162-04/05-19-04
U Pakracu, 04. studenoga 2019.

Back to top
X