Izbori članova u EU parlament

Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Grada Pakraca

PREUZIMANJE U PDF FORMATU

PREUZIMANJE U PDF FORMATU

Izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina

Radno vrijeme Gradskog izbornog povjerenstva Grada Pakraca za zaprimanje kandidatura na izborima za članove vijeća i predstavnika nacionalnih manjina

U zgradi uprave Grada Pakraca, Trg bana J. Jelačića 18, Pakrac

I. Dane 4., 5., 8., 9., 10., 11. i 12. travnja 2019.: od 9,00 do 15,00 sati (ured 129 ili ured 115)

II. Subota 6. travnja i nedjelja 7. travnja 2019.: od 10,00 do 14,00 sati (ured 115)

III. Subota 13. travnja i nedjelja 14. travnja 2019.: od 9,00 do 20,00 sati (ured 115)

IV. Dana 15. travnja od 9,00 do 24,00 sati (ured 129 ili ured 115)

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA:
Tomislav Petrač

Kontakt:
1. Tomislav Petrač 098 519 897
2. Martina Tušek 098 900 8593
3. Tatjana Luksetić 098 362 258

Izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina

RASPIS – Priprema registra birača za predstojeće izbore za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina

PREUZIMANJE (.pdf)

Izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina

Objava biračima

PREUZIMANJE (.pdf)

Izbori članova u EU parlament

Objava biračima

Gradski natječaji

Javni natječaj za prodaju rabljenog vozila u vlasništvu Grada Pakraca

Na temelju Zaključka obnašateljice dužnosti gradonačelnika Grada Pakraca (KLASA: 943-01/17-01/5, URBROJ: 2162-02/01-17-01) od 27. prosinca 2018. godine raspisuje se

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju rabljenog vozila u vlasništvu Grada Pakraca

PREDMET PRODAJE:
Prodaje se rabljeno vozilo u vlasništvu Grada Pakraca:
Marka vozila, tip i model vozila: Opel, Astra Caravan, 1.7 DTI
Broj šasije: W0L0TGF7018051049
Boja: crvena
Oblik karoserije: zatvoreni
Snaga motora: 55 kW
Vrsta motora: Diesel – Euro III
Radni obujam motora: 1686 cm3
Godina proizvodnje: 2001.
Proizvođač: Adam Opel
Država proizvodnje: Njemačka
Registracija: neregistriran
Vozno stanje: nije u voznom stanju/karamboliran (za dijelove)
Početna cijena: 2.000,00 kuna.

UVJETI PRODAJE:
Natjecati se mogu fizičke i pravne osobe.
Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje svih uvjeta natječaja i priloženom traženom dokumentacijom, sadrži najviši iznos kupoprodajne cijene.
Izabrani ponuditelj dužan se je u roku od 8 (osam) dana od dana primitka obavijesti o prihvaćanju ponude, javiti radi sklapanja kupoprodajnog ugovora.
Rok isplate ukupne kupoprodajne cijene je 15 (petnaest) dana od dana sklapanja Ugovora o kupoprodaji.
Predmet prodaje se kupuje po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje mogućnost prigovora po bilo kojoj osnovi.

SADRŽAJ PONUDE:
Ponuda mora sadržavati:
podatke o ponuditelju (ime, prezime, OIB i adresu ponuditelja, odnosno tvrtku i sjedište pravne osobe).
iznos ponuđene cijene u kunama, koja ne može biti niža od početne cijene utvrđene točkom I. ovog natječaja.

PRILOZI UZ PONUDU:
fizičke osobe – preslika osobne iskaznice
obrtnici – preslika obrtnice
trgovačka društva – presliku izvatka iz Sudskog registra, ne starijeg od 30 dana.

OBLIK, NAČIN I ROK DOSTAVE PONUDA:
ponude se dostavljaju isključivo u pisanom obliku, poštom ili osobno, u zatvorenim omotnicama na adresu: Grad Pakrac, Trg bana J. Jelačića 18, 34550 Pakrac, s naznakom „Ponuda za kupnju vozila (Astra) – ne otvarati”,
rok za dostavu ponuda je najkasnije do 04. siječnja 2019. g. do 09:00 sati, bez obzira na način dostave.

POSEBNE NAPOMENE:
o rezultatima natječaja natjecatelji će biti obaviješteni u roku od 8 dana od izbora najpovoljnijeg ponuditelja,
prodavatelj pridržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu bez posebnog obrazloženja,
razgledavanje predmeta prodaje može se obaviti radnim danom uz prethodni dogovor sa stručnim službama Grada Pakraca (mob. 099 443 1512),
nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

GRAD PAKRAC

KLASA: 943-01/18-01/31
URBROJ: 2162-02/01-18-02

Gradski natječaji

Javni natječaj za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Pakraca

Javni natječaj

Opis posla, plaća, testiranje

Javni pozivi i službene objave

Javni natječaj za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel i Vlastiti pogon Grada Pakraca

Javni natječaj
Opis posla, plaća, testiranje

Business

Oglas za prijem u službu pet namještenika u Jedinstveni upravni odjel Grada Pakraca na određeno vrijeme

Gradski natječaji

Pregled javnih natječaja

NAZIV  DATUM OBJAVE
Javni poziv za stipendiranje studenata Grada Pakraca 30.9.2019.
Javni poziv za stipendiranje studenata medicine 30.9.2019.
Natječaj za zakup šanka u šatoru na Tržnici Pakrac 18.9.2019.
Javni natječaj za dodjelu učeničke stipendije za školsku godinu 2019./2020. 17.9.2019.
Javni poziv za prijem na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa 16.9.2019.
Javni natječaj za zakup poslovnog prostora na k.č.br. 2383 k.o. Pakrac 13.9.2019.
Javni poziv za prijem na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
12.8.2019.
Poziv na dostavu ponuda za provedbu postupka jednostavne javne nabave: Izgradnja dizala u zgradi Gradske uprave
9.8.2019.
Natječaj za zakup šanka u prostoru dvorišta kompleksa Janković
7.5.2019.
Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Pakraca 3.5.2019.
Natječaj za zakup aparata za isporuku vode
3.5.2019.
Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Pakraca
10.4.2019.
Javni poziv za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Pakraca
1.4.2019.
Javni poziv za zapošljavanje u Programu javnih radova Grada Pakraca za 2019. godine 28.3.2019.
Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Pakraca 27.3.2019.
Javni poziv za podnošenje zahtjeva za subvenciju doktorima medicine zaposlenima u zdravstvenim ustanovama na području Grada Pakraca 20.3.2019.
Javni natječaj za prijam jednog djelatnika/djelatnice na radnom mjestu – Stručni suradnik/suradnica u Turističkom uredu Turističke zajednice Grada Pakraca na neodređeno vrijeme
8.3.2019.
Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Pakraca 5.3.2019.
Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba ustanova i samostalnih umjetnika u kulturi Grada Pakraca za 2019. godinu 4.2.2019.
Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba udruga u kulturi Grada Pakraca za 2019. godinu 4.2.2019.
Javni poziv za Program javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Grada Pakraca za 2019. godinu 4.2.2019.
Javni poziv poduzetnicima, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima i fizičkim osobama s područja Grada Pakraca na podnošenje zahtjeva za dodjelu poticaja po programu poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva za 2019. godinu
28.1.2019.
Javni natječaj za sufinanciranje projekata udruga branitelja i stradalnika Domovinskog rata za 2019. godinu
10.1.2019.
Natječaj za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca
9.1.2019.
Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na pomoći za podmirivanje troškova stanovanja korisnicima iz Programa „TRI PLUS“
4.1.2019.
Javni natječaj za prodaju rabljenog vozila u vlasništvu Grada Pakraca 27.12.2018.
Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave – stručni nadzor nad izvođenjem radova i koordinator zaštite na radu II – za radove urbanističko-arhitektonskog uređenja Trga bana J. Jelačića i Ulice hrvatskih velikana u Pakracu u okviru Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
17.12.2018.
Natječaj za zakup aparata za isporuku vode 11.12.2018.
Javni natječaj za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Pakraca 10.12.2018.
Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Pakraca 6.11.2018.
Javni natječaj za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel i Vlastiti pogon Grada Pakraca
6.11.2018.
Javni poziv za stipendiranje studenata medicine 3.10.2018.
Javni poziv za stipendiranje studenata Grada Pakraca 3.10.2018.
Javni natječaj za dodjelu učeničke stipendije za školsku godinu 2018./2019.
12.9.2018.
Javni poziv zaštićenim najmoprimcima, zaštićenim podstanarima i predmnijevanim najmoprimcima za podnošenje zahtjeva za plaćanje razlike najamnine i razlike naknade 14.8.2018.
Javni poziv za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u projektu “Ja sam žena, a ne broj” 11.7.2018.
Natječaj za prijem u radni odnos – vatrogasac (1 izvršitelj)
21.6.2018.
Javni poziv za zapošljavanje u Programu javnih radova Grada Pakraca za 2018. g.
20.6.2018.
Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na pomoći za podmirivanje troškova stanovanja korisnicima iz Programa „TRI PLUS“ 18.6.2018.
Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na pomoć iz Programa „TRI PLUS“ za plaćanje redovnog programa dječjeg vrtića 18.6.2018.
Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na dodjelu parkirne karte „TRI PLUS“ za 2018. godinu 18.6.2018.
Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na pomoć iz Programa „TRI PLUS“ za povrat iznosa plaćenog za studentsku povratnu kartu 18.6.2018.
Javni poziv za zapošljavanje u Programu javnih radova Grada Pakraca za 2018. godinu 24.5.2018.
Javni natječaj za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel i Vlastiti pogon Grada Pakraca 7.5.2018.
Javni poziv za upućivanje iskaza interesa o kupnji zemljišta u Zoni male privrede Pakrac  2.5.2018.
Natječaj za zakup šanka u prizemlju Spahijskog podruma, Trg Pape Ivana Pavla II 2 u Pakracu 20.4.2018.
Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi Požeško-slavonske županije u 2018. godini 20.3.2018.
Izmjene i dopune Javnog poziva poduzetnicima, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima i fizičkim osobama s područja Grada Pakraca 14.3.2018.
Javni poziv za sufinanciranje projekata udruga Grada Pakraca u 2018. godini 28.2.2018.
Javni poziv za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih Grada Pakraca 26.2.2018.
Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Pakraca 16.2.2018.
Javni poziv za prodaju drvne mase na panju 14.2.2018.
Javni poziv radi obilježavanja granica zemljišta za evidentiranje izvedenog stanja nerazvrstane ceste dijela Ulice svetog Roka i Psunjske ulice u Pakracu 2.2.2018.
Javni poziv za podnošenje zahtjeva za subvenciju doktorima medicine zaposlenima u zdravstvenim ustanovama na području Grada Pakraca 1.2.2018.
Javni poziv poduzetnicima, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima i fizičkim osobama s područja Grada Pakraca 1.2.2018.
Javni natječaj za prijam jednog vježbenika na radnom mjestu voditelj/voditeljica poslova Turističkog ureda 19.1.2018.
Javni poziv za sufinanciranje projekata udruga branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata za 2018. godinu 15.1.2018.
Obavijest o poništenju Javnog natječaja za prijem vježbenika/ce 9.1.2018.
Oglas za prijem službenika na određeno vrijeme 8.1.2018.