Izbori za članove mjesnih odbora na području Grada Pakraca 2019

Pravovaljane predložene liste

Badljevina
Branešci
Dragović
Kapetanovo Polje
Kraguj
Kusonje
Mali Banovac i Batinjani
Novi Majur
Omanovac
Ožegovci
Pakrac centar
Pakrac jug
Pakrac sjever
Ploštine
Prekopakra
Stari Majur
Španovica
Veliki Banovac

Gradski natječaji #Obavijesti

Oglas za prijam službenika – 1 izvršitelj

Obavijesti

Predaja prijava za rad u biračkim odborima

Gradsko izborno povjerenstvo Grada Pakraca poziva sve zainteresirane za rad u biračkim odborima („na kutijama“) na izborima za predsjednika Republike Hrvatske i izborima za članove vijeća mjesnih odbora Grada Pakraca, da predaju svoje prijave u zgradi uprave Grada Pakraca, Trg bana J. Jelačića 18, Pakrac, ured 127, ili pozivom na brojeve:

 • Ivona Sandrin, 098 199 06 32
 • Marija Martinelli, 098 913 76 37

Prijave se zaprimaju do popunjenja predviđenog broja mjesta kojima raspolaže Gradsko izborno povjerenstvo.

Za rad u biračkim odborima mogu se prijaviti osobe koje nisu pripadnici niti jedne političke stranke, nisu kandidati na izborima i imaju prethodno iskustvo u radu kao članovi biračkih odbora.

U prijavi je potrebno naznačiti:

 • ime i prezime,
 • OIB,
 • kontakt broj.

 

Predsjednički izbori 2019

PREDSJEDNIČKI IZBORI 2019

Prijave za rad u biračkim odborima
Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Grada Pakraca
Obavijest biračima o radnom vremenu ureda
Rješenja o imenovanju biračkih odbora na području Grada Pakraca
Izmjene i dopune rješenja
ZAPISNIK O RADU GRADSKOG POVJERENSTVA ZA IZBOR PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKA
ZAPISNIK O RADU GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA ZA IZBORE PREDSJEDNIKA RH – končni rezultati

Izbori za članove mjesnih odbora na području Grada Pakraca 2019

IZBORI ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU GRADA PAKRACA

Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca
Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca
Odluka o imenovanju Gradskog izbornog povjerenstva za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca
Prijave za rad u biračkim odborima
Radno vrijeme Gradskog izbornog povjerenstva za zaprimanje kandidacijskih lista za izbor članova vijeća mjesnih odbora
Obvezatne upute i obrasci
Mjesni odbori na području Grada Pakraca s popisom naselja/ulica, brojem birača i brojem članova vijeća mjesnih odbora
Objava biračima
Pravovaljane predložene liste
Zbirne liste
Rješenje o neprovođenju izbora
Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Grada Pakraca
Rješenja o imenovanju biračkih odbora
Rješenje o zaključivanju popisa birača
Izmjene i dopune rješenja
ZAPISNICI O RADU IZBORNOG POVJERENSTVA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA
KONAČNI REZULTATI IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU GRADA PAKRACA
Izvješće o visini troškova izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca održanih dana 22. prosinca 2019. godine

Izbori za članove mjesnih odbora na području Grada Pakraca 2019

OBVEZATNE UPUTE

Obvezatne upute GP – I o obrascima za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca
Obvezatne upute GP – II o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova u postupku izbora članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca
Obvezatne upute GP – III o odustanku od kandidature za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca
Obvezatne upute broj GP – IV o pravima i dužnostima promatrača i o načinu promatranja rada tijela za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca
Obvezatne upute broj GP – V o načinu uređenja prostorija u kojima će se glasovati na biračkom mjestu
Obvezatne upute broj GP – VI o načinu glasovanja nepismenih osoba, osoba s tjelesnom manom ili težom bolesti
Obrazac GPVMO – 1 – Prijedlog liste kandidata političke stranke/političkih stranaka za članove vijeća mjesnih odbora
Obrazac GPVMO – 2 – Prijedlog kandidacijske liste grupe birača za članove vijeća mjesnih odbora
Obrazac GPVMO – 3 – Popis birača koji podržavaju kandidacijsku listu grupe birača
Obrazac GPVMO – 4 – Očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature za člana vijeća mjesnog odbora
Obrazac GPVMO – 5 – Izjava o prihvaćanju dužnosti člana Gradskog izbornog povjerenstva za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora
Obrazac GPVMO – 6 – Izjava o prihvaćanju dužnosti člana biračkog odbora za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora
Obrazac GPVMO – 7 – Rješenje o imenovanju biračkog odbora
Obrazac GPVMO – 8 – Rješenje o određivanju biračkih mjesta
Obrazac GPVMO – 9 – Glasački listić za izbore za kandidacijsku listu za članove vijeća mjesnog odbora
Obrazac GPVMO – 10 – Zapisnik o radu biračkog odbora za kandidacijske liste za izbor članova vijeća mjesnog odbora
Obrazac GPVMO – 11 – Zapisnik o radu i rezultatima izbora za članove vijeća mjesnih odbora Gradskog izbornog povjerenstva Grada Pakraca

Izbori za članove mjesnih odbora na području Grada Pakraca 2019

Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca

Izbori za članove mjesnih odbora na području Grada Pakraca 2019

Odluka o imenovanju Gradskog izbornog povjerenstva za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca

Izbori za članove mjesnih odbora na području Grada Pakraca 2019

Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca

Najave događanja

Dnevni red 13. sjednice Gradskog vijeća

Temeljem odredbe članka 38. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18)  i članka 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 04/09, 1/13)

s  a  z  i  v  a  m

13. (trinaestu) sjednicu Gradskog vijeća Grada Pakraca, koja će se održati u

u ponedjeljak, 3. lipnja 2019. godine s početkom u 17:00 sati

u Velikoj vijećnici (II. kat) na Trgu bana J. Jelačića 18

 

 • AKTUALNI SAT

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I    R E D

 1. Izvješće o radu LAG-a „Zeleni trokut“ u 2018.g.,
 2. Izvješće o radu u 2018.g. i Plan rada za 2020.g., Vatrogasna zajednica Pakrac-Lipik,
 3. Izvješće o radu u 2018.g., Komunalac d.o.o. Pakrac,
 4. Izvješće o radu u 2018.g., LRA Poduzetnički centar Pakrac,
 5. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na iznos participacije za šk. godinu 2019./2020., Osnovna glazbena škola Pakrac,
 6. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca,
 7. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca,
 8. Prijedlog Odluke o proglašenju dobara od lokalnog značaja,
 9. Prijedlog Odluke o osnivanju Gospodarske zone „Pakrac 1“,
 10. Prijedlog Odluke o izradu urbanističkog plana Gospodarske zone „Pakrac 1“,
 11. Prijedlog Odluke o komunalnom redu,
 12. Prijedlog Odluke o izgledu službene odore te izgledu i sadržaju službene iskaznice komunalnog redara,
 13. Prijedlog Odluke o uspostavi prijateljstva sa Općinom Bednja,
 14. Prijedlozi i inicijative.

Predsjednik: Miroslav Ivančić

Pored vijećnika na sjednicu pozivam:

 • gradonačelnicu, gđu Anamariju Blažević,
 • zamjenike gradonačelnice, g. Marijana Širca i g. Nikolu Ivanovića,
 • vijećnike s područja Grada Pakraca u Skupštini Požeško-slavonske županije, gđu Ljerku Švajghart, gđu Višnju Klobučar, g. Marija Selešija,
 • pročelnika i voditelje odsjeka Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca,
 • upravitelja Vlastitog pogona Grada Pakraca,
 • upravitelja LAG-a „Zeleni trokut“, g. Igora Mateka,
 • predsjednika VZ Pakrac-Lipik, g. Tomislava Stokića,
 • direktora tvrtke „Komunalac“ d.o.o. Pakrac, g. Josip Bišćanina,
 • direktora LRA Poduzetnički centar Pakrac d.o.o. Pakrac, g. Vladimira Gazića,
 •   predsjednika Savjeta mladih Grada Pakraca,
 • „Pakrački list“, „Kompas“, „Požeška kronika“, „Radio Daruvar“,
 • predsjednika Vijeća češke nacionalne manjine, predsjednika Vijeća srpske nacionalne manjine i predsjednika Vijeća talijanske nacionalne manjine Grada Pakraca.