Pravovaljane predložene liste

Badljevina
Branešci
Dragović
Kapetanovo Polje
Kraguj
Kusonje
Mali Banovac i Batinjani
Novi Majur
Omanovac
Ožegovci
Pakrac centar
Pakrac jug
Pakrac sjever
Ploštine
Prekopakra
Stari Majur
Španovica
Veliki Banovac