ZAPISNICI O RADU IZBORNOG POVJERENSTVA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA

BADLJEVINA
BRANEŠCI
DRAGOVIĆ
KAPETANOVO POLJE
KRAGUJ
KUSONJE
MALI BANOVAC I BATINJANI
NOVI MAJUR
OMANOVAC
OŽEGOVCI
PAKRAC – CENTAR
PAKRAC – JUG
PAKRAC-SJEVER
PLOŠTINE
PREKOPAKRA
STARI MAJUR
ŠPANOVICA
VELIKI BANOVAC