IZBORI ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU GRADA PAKRACA – Izmjene i dopune rješenja

Rješenje o imenovanju biračkog odbora na području Grada Pakraca (Biračko mjesto broj 22. Kusonje – Privatna kuća, S. Radića 18, Kusonje)
Rješenje o imenovanju biračkog odbora na području Grada Pakraca (Biračko mjesto broj 6. Stari Majur – Društveni dom, Sati Majur 12a)