Obavještavanje javnosti o donošenju Odluke o izradi urbanističkog plana uređenja (UPU) izdvojenog građevinskog područja turističko-športsko-rekreacijske zone „Matkovac“ - Grad Pakrac

Temeljem članka 88. stavak 1.  Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, br.  153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) obavještavamo javnost putem mrežnih stranica Grada Pakraca o donošenju Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja (UPU) izdvojenog građevinskog područja turističko-športsko-rekreacijske zone „Matkovac“ (Objava – „Službeni glasnik Grada Pakraca“ br.4/2022)

 

 

Back to top
Skip to content