Poziv na dostavu ponuda za provedbu postupka jednostavne nabave usluga - Izrada Urbanističkog plana uređenja izdvojenog građevinskog područja turističko-športsko-rekreacijske zone „Matkovac“ - Grad Pakrac

???????

Evidencijski broj nabave – JN 18/22

Poziv
Prilog 1 – Ponudbeni list
Prilog 2 – Troškovnik
Prilog 3 – Izjava o nekažnjavanju
Prilog 4 – Izjava o nepostojanju poreznog duga
Prilog 5 – Izjava – Tehnička i stručna sposobnost za izvršenje ugovora
Prilog 6 – Prijedlog odluke o izradi
Prostorni plan uređenja

 

 

Back to top
Skip to content