Poziv na dostavu ponuda: Izrada projektnog programa/zadatka i tehnološkog projekta za rekonstrukciju i prenamjenu građevine u „Medicinski centar za edukaciju, istraživanje i zdravstveni turizam u Pakracu“ - Grad Pakrac

 

 

Back to top
Skip to content