– Poziv na dostavu ponuda: Izrada projektnog programa/zadatka i tehnološkog projekta za rekonstrukciju i prenamjenu građevine u „Medicinski centar za edukaciju, istraživanje i zdravstveni turizam u Pakracu“

Poziv na dostavu ponuda
PRILOG I – Ponudbeni list
PRILOG II – Troškovnik
PRILOG III – Izjava o nekažnjavanju
PRILOG IV – Izjava o tehničkoj i stručnoj sposobnosti
PRILOG V – Izjava o dostavi jamstva
Dodatne informacije
Obrazloženje tehnološkog projekta

 

 

Back to top
X
Skip to content