– Poziv na dostavu ponuda: Izrada projektnog programa/zadatka i tehnološkog projekta za rekonstrukciju i prenamjenu građevine u „Medicinski centar za edukaciju, istraživanje i zdravstveni turizam u Pakracu“

Back to top
X