PREDSTAVLJEN PROJEKT OBNOVE BIVŠE PAKRAČKE BOLNICE: Zdravstvenim sadržajima se dodaju edukacijski, znanstveni i turistički - Grad Pakrac

zgrada lice

Kombiniranom metodom internetskog Zooma i fizičkim prisustvovanjem u gradskoj vijećnici jučer je predstavljen projekt ”Medicinski centar za edukaciju, istraživanje i zdravstveni turizam u Pakracu”, a ista prigoda je iskorištena i za potpisivanje Sporazuma o suradnji između Zdravstvenog veleučilišta Zagreb i Grada Pakraca na ovom projektu.

Projekt je predstavila Zrna Garača, mag. oec., viša stručna suradnica za gospodarstvo i EU fondove u gradskoj upravi istaknuvši da je nositelj projekta Grad Pakrac, partner Požeško – slavonska županija, a tehničku pomoć u pripremi i provedbi je pružila „Panora“ Regionalni koordinator razvoja Požeško-slavonske županije.

Zrna

Sada cilj projektna dokumentacija

U ovom dijelu cilj je izraditi projektno – tehničku dokumentaciju kako bi se stvorili preduvjeti za kandidiranje za njegovu provedbu, u kojem bi nekadašnja zgrada Prve zemaljske bolnice obnovom, adaptacijom i opremanjem bila prilagođena za potrebe realizacije spomenutog Medicinskog centra. Projekt je započeo s realizacijom 1. studenog 2019. godine i trebao bi biti završen u roku tri godine pri čemu su predviđeni troškovi u iznosu od 2,3 milijuna kuna, pri čemu bezmalo dva milijuna (85%) su sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj, dok vlastita sredstava iznose 345.000 kuna (15%). U tom vremenu i s tim novcima potrebno je pripremiti šest neophodnih zakonskih dokumenta, između ostalog i glavni projekt s pripadajućim elaboratima i projekt unutarnjeg uređenja, kao i troškovnik, pri čemu su očekivani troškovi adaptacije i opremanja 120 milijuna kuna što bi se u drugoj fazi financirali europskim sredstvima kroz projekt „Slavonija, Baranja i Srijem“.

Tri segmenta sadržaja

Budući Medicinski centar… kako mu naziv govori bi obuhvaćao tri segmenta sadržaja: edukacijski koji bi omogućio edukaciju učenika i studenata medicinskih škola i fakulteta, ali i zaposlenika medicinskih ustanova. Drugi sadržaj bi se odnosio na istraživački i znanstveni rad na području medicine, a treći na zdravstveni turizam.

Za to je potrebno adaptirati zgradu Prve zemaljske bolnice, izvorno izgrađenu 1896. godine, teško stradalu u Domovinskom ratu, i adaptacijom i opremanjem oko 2500 četvornih metara neto površine raspoređenih u četiri etaže dobiti veći broj različitih edukacijskih, kongresnih, istraživačkih prostora, ali i smještajnih i prehrambenih prostorija, te sve nužne prateće sadržaje poput sanitarija, skladišta, ureda i slično.

svi sudionici MC

Tako izgrađen i opremljen „Centar će djelovati kao poveznica zdravstvenih, znanstvenih i turističkih institucija koje već postoje kako u Požeško-slavonskoj tako i u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji pri čemu je u Pakracu trenutno smješten izdvojeni Zdravstveni studij Veleučilišta u Zagrebu kao i Srednja medicinska škola Pakrac. Uspostavom Medicinskog centra proširio bi se i nadopunio sadržaj već postojećih zdravstvenih kapaciteta. Tome pridonosi blizina dvaju lječilišta, u Lipiku i Daruvaru, te blizina Opće županijske bolnice Požega i Opće županijske bolnice i bolnice hrvatskih veterana Pakrac“, kaže se u prezentacijskim materijalima.

Desetogodišnja suradnja sa Zdravstvenim veleučilištem

Nakon potpisa Ugovora o suradnji sa Zdravstvenim veleučilištem, gradonačelnica Anamarija Blažević im je zahvalila na desetogodišnjoj suradnji kroz izdvojeni studij fizioterapije u Pakracu koja se sada proširuje i na ovaj projekt, koji je od iznimne važnosti za Pakrac, jer postojeće zdravstvene aktivnosti proširuje i na područje znanstvenog istraživanja koje je ona ocijenila kao najvažniji dio projekta.

potpis ugovora

S takvom ocjenom se složio i dr. sc. Krešimir Rotim, dekan Zdravstvenog veleučilišta, koji je osim tog znanstvenog dijela istaknuo da ovakav pristup uvelike nadmašuje pojam zdravstvenog turizma. Kako je istaknuo dr. Rotim, riječ je o sadržajima koji nose prihode i zbog toga je uvjeren da je projekt u budućnosti po pitanju financiranja samoodrživ. Pored toga je naročito važnim naglasio planiranje izgradnje takozvanog kadaver laboratorija (anatomska radionica) kakvog nema u Hrvatskoj. 

Senka Horvat, direktorica Regionalne razvojne agencije je istaknula da grad u ovom projektu nije sam te da treba težiti povezivanju s obrazovnim ustanovama i centrima izvrsnosti kakvih u Županiji već ima.

Prezentacija je završena kartom Hrvatske sa istaknutim termalnim (Spa) i lječilišnim destinacijama kojih je sada 21 i porukom da i  je „naš cilj uvrstiti Pakrac na ovu kartu“.

zgrada-dvorite
zgrada-dvorite-3
zgrada-dvorite-2
detalj-1
detalj-2

 

 

Back to top
Skip to content