Medicinski centar za edukaciju, istraživanje i zdravstveni turizam u Pakracu - Grad Pakrac

Naziv projekta: ”Medicinski centar za edukaciju, istraživanje i zdravstveni turizam u Pakracu”, KK.10.1.3.05.0006

Nositelj projekta: Grad Pakrac

Partner na projektu: Požeško – slavonska županija

Tehnička pomoć u pripremi i provedbi: Regionalni koordinator razvoja Požeško-slavonske županije (financirano iz projekta  „Zajedno do razvoja 2“)

Kratki opis projekta: Ovim projektom izradit će se projektno – tehnička dokumentacija kako bi se stvorili preduvjeti za uspostavu Medicinskog centra za edukaciju, istraživanje i zdravstveni turizam u Pakracu (nekadašnja zgrada Prve zemaljske umobolnice u Pakracu). Za potrebe realizacije Medicinskog centra u Pakracu potrebno je pripremiti zakonom propisanu dokumentaciju: 1.Snimak stanja konstrukcije, 2. Izrada projektnog programa/zadatka i tehnološkog projekta, 3. Izrada idejnog rješenja/projekta za ishođenje posebnih uvjeta, 4. Izrada glavnog projekta s pripadajućim elaboratima i projekt unutarnjeg uređenja, 5. Izrada izvedbenih projekata, 6. Troškovnici i tehničke specifikacije materijala i opreme. Izrada navedene dokumentacije prvi je korak u ostvarenju planiranih sadržaja i aktivnosti Medicinskog centra za edukaciju, istraživanje i zdravstveni turizam u Pakracu.

Ukupna vrijednost: 2.300.000,00 kn

Omjer sufinanciranja iz EU: 1.955.000,00 kn (85%)

Udio vlastitih sredstava: 345.000,00 kn (15%)

Cilj projekta: Izrada projektno – tehničke dokumentacije za projekt ”Medicinski centar za edukaciju, istraživanje i zdravstveni turizam u Pakracu”

Razdoblje provedbe: 01.11.2019. – 01.11.2022.

Kontakt osoba za više informacija: Zrna Garača, zrna.garaca@pakrac.hr

Za više informacija o EU fondovima posjetite web stranicu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije  na www.razvoj.gov.hr te stranicu Europskih strukturnih investicijskih fondova na www.strukturnifondovi.hr. Za više informacija o programu Konkurentnost i kohezija posjetite https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/.

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Grada Pakraca.

 

 

Back to top
Skip to content