– Najava javnog poziva u Programu “TRI PLUS”

Program demografskih i pronatalitetnih mjera „TRI PLUS“ koji se provodi od 01.07.2018. godine do sada je koristilo 70 obitelji s troje i više djece, Grad Pakrac nastavlja provoditi i u 2019. godini. Program je prošao svoje testno razdoblje unutar kojega su se pokazale dobre i loše strane te je za 2019. godinu djelomično izmijenjen. Izmjene će omogućiti svim korisnicima mjera iz Programa ostvarenje jednakih prava, bez obzira na mjesto prebivališta i postojanje ili nepostojanje mreže komunalnih priključaka.

Podsjećamo, korisnici Programa TRI PLUS su obitelji čiji su članovi državljani Republike Hrvatske i s troje ili više djece koja su u dobi od 0 do 18 godina starosti, odnosno do 25 godina starosti ukoliko se redovno školuju ili im je utvrđen invaliditet radi kojega ne mogu biti zaposleni, a čiji članovi nisu u sustavu socijalne skrbi kao primatelji zajamčene minimalne naknade te imaju prijavljeno prebivalište i čine zajedničko kućanstvo na području Grada Pakraca.

Mjere iz programa TRI PLUS u 2019. godini, financirane sredstvima proračuna Grada Pakraca, sukladno rokovima utvrđenih prava, podrazumijevaju pomoći za:

1. troškove stanovanja;

1.1. troškove komunalne naknade za objekt stanovanja obitelji – za objekt stanovanja obitelji,

1.2. komunalne i druge režijske troškove ili troškove ogrijeva – u iznosu 150,00 kn mjesečno bez obzira na naselje i komunalne priključke,

2. troškove redovnog programa dječjeg vrtića za treće i svako daljnje dijete – 50% mjesečne cijene,

3. troškove prijevoza studentima iz obitelji s troje i više djece – 10 puta godišnje po studentu

4. troškove parkiranja na javnom parkiralištu u gradu Pakracu – za jedno osobno vozilo

Javni poziv u Programu TRI PLUS za 2019. godinu, s više pojedinosti i objašnjenja, bit će objavljen tijekom prosinca 2018. godine.

Ukoliko imate pitanja ili komentara, stojimo na raspolaganju: dubravka.spancic@pakrac.hr

Back to top
X
Skip to content