Najava javnog poziva u Programu “TRI PLUS”

Program demografskih i pronatalitetnih mjera „TRI PLUS“ koji se provodi od 01.07.2018. godine do sada je koristilo...

Pročitaj više

PROGRAM TRI PLUS Zahtjeve predalo 50 obitelji

Na javni poziv programa demografskih i pronatalitetnih mjera Grada Pakraca „Tri plus“ do danas zahtjeve je predalo...

Pročitaj više

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na dodjelu parkirne karte „TRI PLUS“ za 2018. godinu

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na dodjelu parkirne karte „TRI PLUS“ za 2018. godinu ...

Pročitaj više

Program demografskih i pronalitetnih mjera Grada Pakraca “Tri plus”

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01,...

Pročitaj više

PROGRAM “TRI PLUS” Bespovratna sredstva za obitelji s troje i više djece

Na 7. sjednici Gradskog vijeća Grada Pakraca, u petak 8. lipnja, naći će se Odluka o financijskim potporama za obitelji...

Pročitaj više