Javna nabava i antikorupcija #Plan javne nabave

Plan javne nabave za 2017. godinu

Javni pozivi i službene objave

Javni poziv za prijavu manifestacija za dodjelu potpore organizatorima znanstveno-stručnih skupova, gospodarskih manifestacija i lokalno-tradicijskih manifestacija iz nadležnosti Ministarstva poljoprivrede u 2016. godini

PREUZIMANJE UPUTA ZA PRIJAVITELJE

.

Novosti

Članovi udruge „Latica“ posjetili gradonačelnicu

Predstavnici članova udruge “Latica” danas su posjetili gradonačelnicu Anamariju Blažević te ju tom prigodom, već tradicionalno, darivali božićnim poklonom koji su sami izradili zaželjevši joj sretne nadolazeće blagdane.

Obavijestili su gradonačelnicu kako se pripremaju i za Božićni sajam u Pakracu koji se održava u petak, 16. prosinca gdje će izložiti svoje radove.

Gradonačelnica Anamarija Blažević čestitala im je na uspješnim aktivnostima koje provode, pohvalila njihov angažman i rad u zajednici te zahvalila na poklonu poželjevši i njima blagoslovljene blagdane.

Najave događanja

Dnevni red 19. sjednice Gradskog vijeća

Temeljem odredbe članka 38. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13)  i članka 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 04/09)

 s  a  z  i  v  a  m

19. (devetnaestu) sjednicu Gradskog vijeća Grada Pakraca, koja će se održati u
četvrtak, 15. prosinca 2016. godine sa početkom u 16:00 sati
u Gradskoj vijećnici u kompleksu Janković

–          AKTUALNI SAT

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I    R E D

 1. Izvješće o realizaciji godišnjeg plana i programa rada Osnovne škole Braće Radića  za školsku godinu 2015/2016,
 2. Izvješće ravnatelja Srednje škole Pakrac za školsku godinu 2015/2016,
 3. Prijedlog programa i plana rada Gradske knjižnice Pakrac za 2017. g,
 4. Prijedlog programa i plana rada Muzeja Grada Pakraca za 2017. g,
 5. Prijedlog Odluke o imenovanju članova školskog odbora Osnovne glazbene škole Pakrac,
 6. Analiza stanja sustava civilne zaštite za Grad Pakrac u 2016. g.,
 7. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Grada Pakraca,
 8. Prijedlog Proračuna Grada Pakraca za 2017. g,
 9. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. g.,
 10. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2017. g.,
 11. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pakraca za 2017. g.,
 12. Prijedlog Odluke o jedinstvenoj bazi podataka nerazvrstanih cesta na području Grada Pakraca,
 13. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Gradu Pakracu za provedbu ulaganja:
 14. “Izgradnja prometnih površina u dijelu Ulice Aleja kestenova u Pakracu (d=274,35m´)” – nerazvrstana cesta oznake : NC30023; dužine : 274,35m; dio k.č. br. 2410/13 k.o. Pakrac
 15. Prijedlozi i inicijative.

Predsjednik:
Zoran Krejči v. r.

 

Pored vijećnika na sjednicu pozivam:

 • obnašateljicu dužnosti gradonačelnika, gđu Anamariju Blažević,
 • zamjenika gradonačelnika, g. Gorana Labusa,
 • vijećnike sa područja Grada Pakraca u Skupštini Požeško-slavonske županije, g. Marija Selešija i g. Ivicu Mateša,
 • pročelnika i voditelje odsjeka Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca,
 • „Pakrački list“, „Kompas“, „Požeška kronika“, „Radio Daruvar“,
 • predsjednika Savjeta mladih Grada Pakraca, g. Denisa Relotu,
 • ravnateljicu Osnovne škole braće Radića, gđu Sanju Delač,
 • ravnatelja Srednje škole Pakrac, g. Daria Čilića
 • ravnateljicu Gradske knjižnice Pakrac, gđu Moniku Lucić Fider,
 • ravnateljicu Muzeja Grada Pakraca, gđu Jelenu Hihlik,
 • predsjednika Vijeća češke nacionalne manjine, predsjednika Vijeća srpske nacionalne manjine i predsjednika Vijeća talijanske nacionalne manjine Grada Pakraca

Obavijesti

Važna obavijest za birače na prijevremenim izborima

Predsjednica Republike Hrvatske je dana 16. srpnja 2016. godine donijela Odluku o raspisivanju prijevremenih izbora za zastupnike u Hrvatski sabor.

Izbori na biračkim mjestima u Republici Hrvatskoj održat će se u nedjelju 11. rujna 2016. godine. Izbori na biračkim mjestima u sjedištima diplomatsko-konzulamih predstavništava Republike Hrvatske održat će se u subotu 10. rujna 2016. i u nedjelju 11. rujna 2016. godine.

Pozivaju se birači da izvrše pregled, dopunu i ispravak podataka upisanih u registar birača u službi za opću upravu ureda državne uprave u županiji i Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba, prema mjestu svog prebivališta, svakim radnim danom u radno vrijeme ureda, a u subotu 27. kolovoza 2016. godine u vremenu od 8,00 do 14,00 sati.

Pozivamo pripadnike nacionalnih manjina, koji će navršiti 18 godina do dana održavanja izbora da se izjasne o svojoj nacionalnoj pripadnosti pred nadležnim uredom. Podsjećamo birače da se na dan izbora ne mogu izjašnjavati o svojoj nacionalnoj pripadnosti osim onih koji nisu upisani u registar birača. Detaljnije obavijesti bit će objavljene na internetskim stranicama nadležnih ureda.

Zahtjevi za dopunu ili ispravak podataka u registru birača mogu se podnositi zaključno do srijede 31. kolovoza 2016. godine.

Na internetskoj stranici Ministarstva uprave https://uprava.gpy omogućen je uvid u registar birača putem OIB-a ili MBG-a građana i prezimena te su dostupni podaci o nadležnim uredima i službenicima ovlaštenim za vođenje registra birača.

Također, do 31. kolovoza 2016. godine, građanima će u nadležnim uredima biti dostupan uvid u podatke upisane u registar birača koji se odnose na osobno ime i adresu birača.

Na izborima za zastupnike u Hrvatski sabor, biračima je omogućeno glasovanje izvan mjesta prebivališta.

1. BIRAČI KOJI IMAJU PREBIVALIŠTE U REPUBLICI HRVATSKOJ mogu glasovati izvan mjesta svog prebivališta;

a) ako žele glasovati u Republici Hrvatskoj zatražit če PRIVREMENI UPIS za mjesto, gdje će se zateći na dan održavanja izbora, u nadležnom uredu neovisno o mjestu upisa

b) ako žele glasovati u inozemstvu, zatražit će PRETHODNU REGISTRACIJU u nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske ili u nadležnom uredu u Republici Hrvatskoj

b) iznimno, birači mogu u nadležnom uredu, u kojem su upisani u registar birača, zatražiti POTVRDU ZA GLASOVANJE IZVAN MJESTA PREBIVALIŠTA s naznakom mjesta boravka u Republici Hrvatskoj odnosno države i điplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Hrvatske na kojem će se zateći na dan izbora, a predočenjem koje će moći glasovati:

u pravilu, na biračkom mjestu naznačenom u potvrdi odnosno

na (bilo kojem) redovnom biračkom mjestu unutar svoje izborne jedinice ili

na (bilo kojem) posebnom biračkom mjestu izvan svoje izborne jedinice ili

na biračkom mjestu određenom u (bilo kojem) diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske u inozemstvu.

2. BIRAČI KOJI NEMAJU PREBIVALIŠTE U REPUBLICI HRVATSKOJ

a) birači koji su podnijeli zahtjev za e-osobnom iskaznicom, ne moraju se aktivno registrirati već će, po službenoj dužnosti, biti aktivno registrirani prema adresi prebivališta iz e – osobne iskaznice.

Ukoliko žele glasovati na području drugog diplomatsko-konzularnog predstavništva odnosno u Republici Hrvatskoj, podnijet će zahtjev za promjenu mjesta aktivne registracije.

b) birači koji nisu podnijeli zahtjev za e – osobnom iskaznicom (s podatkom o prebivalištu izvan Republike Hrvatske) kako bi glasovali, u inozemstvu ili u Republici Hrvatskoj, moraju se aktivno registrirati.

Zahtjev za aktivnu registraciju i zahtjev za promjenu mjesta aktivne registracije, birači podnose:

najbližem diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske u inozemstvu ili iznimno Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba

nadležnom uredu u Republici Hrvatskoj, ako će na dan održavanja izbora boraviti u Republici Hrvatskoj.

Birači koji su zatražili privremeni upis izvan mjesta prebivališta, potvrdu za glasovanje izvan mjesta prebivališta, prethodnu registraciju te aktivnu registraciju glasovat će u Republici Hrvatskoj odnosno u inozemstvu na posebnim biračkim mjestima koja će za njih u najkraćem mogućem roku po raspisivanju izbora odrediti nadležna izborna povjerenstva odnosno Državno izborno povjerenstvo odmah po isteku roka za aktivnu registraciju.

e – Građani

Podsjećamo birače koji imaju vjerodajnice i pristup aplikaciji e-Građani, da zahtjev za privremeni upis, prethodnu registraciju i aktivnu registraciju, mogu podnijeti putem iste. Na internetskoj stranici Ministarstva uprave https://uprava.gov.hr dostupni su obrasci zahtjeva te podaci o adresama nadležnih ureda.

Zahtjevi za privremeni upis, aktivnu registraciju, prethodnu registraciju i izdavanje potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta, mogu se podnijeti zaključno do srijede 31. kolovoza 2016. godine. Nadležni uredi u Republici Hrvatskoj će na dan 31. kolovoza 2016. godine zaprimati zahtjeve do 16,00 sati.

Podsjećamo birače koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj da je uvjet za ostvarivanje prava glasovanja VAŽEĆA OSOBNA ISKAZNICA. Naime, samo birači koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj i važeće osobne iskaznice ulaze u popis birača odnosno nalazit će se na izvacima iz popisa birača koji će biti dostavljeni na biračka mjesta.

 

Birači koji prilikom dolaska na biračko mjesto, utvrde da nisu upisani u izvatke iz popisa birača, mogu na dan održavanja izbora dobiti POTVRDU ZA GLASOVANJE (npr. osobe koje nemaju važeće osobne iskaznice). Potvrde izdaju nadležni uredi u Republici Hrvatskoj prema mjestu prebivališta birača odnosno diplomatsko-konzularna predstavništva u inozemstvu, za birače koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj.

Novosti

Obavijest o provedenoj proljetnoj preventivnoj sustavnoj deratizaciji

Proljetna preventivna sustavna deratizacija na području Grada Pakraca je započela 17. svibnja, a završena je 30. svibnja 2016. godine, te je provedena je od strane izvođača „Škarda-sanitarna zaštita d.o.o.“ Čazma.

Ukoliko u vašem domaćinstvu/stanu u navedenom periodu nije provedena proljetna deratizacija, a želite da se ista provede, molimo Vas da nam se obratite na tel. 034/411-080, email: marijan.sirac@pakrac.hr ili u Gradsku upravu (prvi kat, ured 118) na adresi Trg bana Josipa Jelačića 18, 34550 Pakrac.

Javna nabava i antikorupcija #Plan javne nabave

Plan javne nabave za 2016. godinu

Javna nabava i antikorupcija #Plan javne nabave #Pregledi sklopljenih ugovora

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

Javna nabava i antikorupcija

Registar zaključenih ugovora