Novosti

Obavijest o provedenoj proljetnoj preventivnoj sustavnoj deratizaciji

Proljetna preventivna sustavna deratizacija na području Grada Pakraca je započela 17. svibnja, a završena je 30. svibnja 2016. godine, te je provedena je od strane izvođača „Škarda-sanitarna zaštita d.o.o.“ Čazma.

Ukoliko u vašem domaćinstvu/stanu u navedenom periodu nije provedena proljetna deratizacija, a želite da se ista provede, molimo Vas da nam se obratite na tel. 034/411-080, email: marijan.sirac@pakrac.hr ili u Gradsku upravu (prvi kat, ured 118) na adresi Trg bana Josipa Jelačića 18, 34550 Pakrac.

Javna nabava i antikorupcija #Plan javne nabave

Plan javne nabave za 2016. godinu

Javna nabava i antikorupcija #Plan javne nabave #Pregledi sklopljenih ugovora

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

Javna nabava i antikorupcija

Registar zaključenih ugovora