– Poziv za iskaz interesa – Plan protuminskog djelovanja za 2021. godinu

Pozivaju se zainteresirane pravne i fizičke osobe da do 18.5.2020. godine iskažu interes vezano za lokacije na kojima je potrebno izvršiti razminiranje na području JLS Grad Pakrac. Temeljem iskazanih potreba utvrditi će se prijedlozi prioriteta za uvrštavanje u Plan protuminskog djelovanja za 2021. godinu.

Prijedloge s navedenim oznakama zemljišta (katastarske čestice, katastarske općine) dostaviti u pismenom obliku na adresu:

Grad Pakrac
Trg bana Josipa Jelačića 18
34550 Pakrac

ili na e-mail adresu: grad@pakrac.hr

Back to top
X
Skip to content