Poziv udrugama Grada Pakraca koje se financiraju iz javnih izvora

Ovim putem pozivamo udruge da otvore vrata svojih udruga te da se, organizacijom različitih događanja, uključite u Dane otvorenih vrata udruga 2018. koja za cilj ima informiranje javnosti o radu udruga u lokalnoj i široj zajednici, a održat će se od 24. do 26. svibnja 2018. u cijeloj Hrvatskoj.
Dane otvorenih vrata udruga Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske organizira sedmu godinu zaredom kako bi se otvaranjem vrata udruga u određenom danu ili danima svim zainteresiranim građanima i široj javnosti približile aktivnosti udruga u različitim područjima djelovanja.
Poseban naglasak je na predstavljanju rezultata projekata i programa udruga financiranih sredstvima iz javnih izvora, kako bi time pridonijeli još većoj otvorenosti i boljoj transparentnosti rada udruga u Hrvatskoj.
Sve udruge zainteresirane za sudjelovanje na Danima otvorenih udruga 2018. svoje sudjelovanje mogu prijaviti do 21. svibnja 2018. putem aplikacije UdrugeInfo (https://www.udruge.hr), u kojoj je moguće pretražiti sva prijavljena događanja na Danima otvorenih vrata udruga i na taj način povećati vidljivost udruga u lokalnoj zajednici, te osnažiti sudjelovanje građana u aktivnostima koje udruge provode.
Upute za registraciju mogu se pronaći na sljedećoj poveznici: https://udruge.gov.hr/vijesti/prijavite-se-za-sudjelovanje-na-danima-otvorenih-vrata-udruga-2017/4064.
Ured za udruge osigurat će promotivne materijale, prijavu na događanje putem mobilne aplikacije UdrugeInfo, dijeljenje informacija putem internetske stranice Ureda za udruge, te medijsku promociju na nacionalnoj razini. Napominjemo da udruge mogu u aplikaciji UdrugeInfo registrirati svoje profile te unositi aktivnosti i usluge koje žele predstaviti građanima tijekom cijele godine.
Budući da se koordinacija Dana otvorenih vrata udruga 2018. provodi na županijskoj razni, upućujemo udruge da se za preuzimanje promotivnih materijala Dana otvorenih vrata udruga 2018. obrate Županiji Požeško-slavonskoj, na sljedeći kontakti:
zora.bosnjak@pszupanija.hr – humanitarno-socijalne udruge
miro.bagaric@pszipanija.hr – udruge branitelja i stradalnika Dom. rata
ana.pirovic@pszupanija.hr – udruge u kulturi

Za sve dodatne informacije može se obratiti Uredu za udruge putem sljedećih kontakata – email: darija.maric@udruge.vlada.hr, telefon: 01/4599-827.

Gradonačelnica Grada Pakraca
Anamarija Blažević