Obavijesti

Zatvorene prijave za Sajam “Slavonski banovac”

Ovim putem obavještavamo da su PRIJAVE za 11. Sajam „Slavonski banovac“ ZATVORENE.

Zahvaljujemo svima izlagačima koji su se prijavili, ove godine u rekordnom broju.

Veselimo se što će ponovno biti s nama, a pogotovo nam je drago da imamo pregršt novih izlagača iz cijele Hrvatske, što znači da zahvaljujući upravo njima, sajam postaje sve posjećeniji i bogatiji!

Izlagače koji su prijavili potrebu za strujnim priključkom, molimo da sa sobom ponesu produžnih kabela min. 5 metara dužine, te kako je navedeno u prijavnici, priključuju se isključivo pod kontrolom organizatora!

Hvala svima, te se vidimo na 11. Sajmu „Slavonski banovac“!!

Javni pozivi i službene objave

Javni natječaj za prijam jednog djelatnika/djelatnice na radnom mjestu – Stručni suradnik/suradnica u Turističkom uredu Turističke zajednice Grada Pakraca na neodređeno vrijeme

Na temelju Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN broj 152/08) te Statuta Turističke zajednice Grada Pakraca i Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta u Turističkom uredu Turističke zajednice grada Pakraca, predsjednica Turističke zajednice Grada Pakraca, dana 8.ožujka 2019. raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ
za prijam jednog djelatnika/djelatnicu na radnom mjestu – Stručni suradnik/suradnica u Turističkom uredu Turističke zajednice Grada Pakraca na neodređeno vrijeme.

1. Sukladno člancima 21. i 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“ broj 152/08.), za radno mjesto voditelja/ice poslova u Turističkom uredu Turističke zajednice Grada Pakraca kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete:
• završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij (magistar/magistra) ili specijalistički diplomski stručni studij (stručni specijalist/specijalistica) ili stručni studij (stručni prvostupnik/prvostupnica) – smjer turizam
• minimalno 1 godina radnog staža na odgovarajućim poslovima
• aktivno znanje najmanje jednog svjetskog jezika
• poznavanje rada na osobnom računalu
• organizacijske sposobnosti
• vozačka dozvola B kategorije
• položen stručni ispit za rad u Turističkom uredu
• Sukladno čl. 23. , stavak 6, Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, osoba koja u trenutku sklapanja ugovora o radu ispunjava uvjete određene propisima iz članka 21. stavka 5. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, ali nema položen stručni ispit, mora u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit.
• prednost imaju kandidati koji se aktivno služe engleskim i talijanskim jezikom

2. Djelatnik/djelatnica zasniva radni odnos na neodređeno

3. Na Javni natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.

4. Uz prijavu, kandidati na Javni natječaj obvezno prilažu:
– životopis s zamolbom za posao
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne ili domovnice)
– dokaz o stručnoj spremi
– kopija svjedodžbe/indeksa ili certifikat škole za strane jezike
– vlastoručno potpisana izjava o poznavanju rada na računalu
– dokaz o radnom stažu (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
– uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

5. Pisana prijava podnosi se u roku od 8 dana od objave natječaja, na adresu:
Turistička zajednica Grada Pakraca , Hrvatskih velikana 3, 34 550 Pakrac,
s naznakom: „Prijava na javni natječaj za „Stručni suradnik/stručna suradnica u Uredu TZ Grada Pakraca“

6. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

7. Kandidati koji zadovoljavaju formalne uvjete iz točke 1. pristupit će prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti. Način i vrijeme prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata objavit će se na službenim stranicama Grada Pakraca: ,www.pakrac.hr i na web stranici TZ Grada Pakraca www.tz-pakrac.hr, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

8. O rezultatima Javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku

PREDSJEDNICA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA PAKRACA
ANAMARIJA BLAŽEVIĆ, bacc.admin.publ.

Javni pozivi i službene objave #Obavijesti

Obavijest o poništenju Javnog natječaja za prijem vježbenika/ce

Poništava se Javni natječaj za prijam jednog vježbenika/ce radi obavljanja vježbeničke prakse na radnom mjestu pomoćnik/ca voditeljice Turističkog ureda Turističke zajednice grada Pakraca na određeno vrijeme, objavljen na službenoj stranici Grada Pakraca 5. siječnja 2018. godine.

Business

Javni natječaj za prijam jednog vježbenika/ce radi obavljanja vježbeničke prakse na radnom mjestu pomoćnik/ca voditeljice Turističkog ureda Turističke zajednice grada Pakraca na određeno vrijeme

Na temelju Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN broj 152/08) te Statuta Turističke zajednice grada Pakraca i Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta u Turističkom uredu Turističke zajednice grada Pakraca, Predsjednica Turističke zajednice grada Pakraca dana 4.siječnja 2018. raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ
za prijam jednog vježbenika/ce radi obavljanja vježbeničke prakse na radnom mjestu pomoćnik/ca voditeljice Turističkog ureda Turističke zajednice grada Pakraca na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža (12 mjeseci).

1. Sukladno člancima 21. i 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“ broj 152/08.), za radno mjesto pomoćnika/pomoćnice/voditelja poslova u Turističkom uredu Turističke zajednice grada Pakraca kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete:
• završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij (magistar/magistra) ili specijalistički diplomski stručni studij (stručni specijalist/specijalistica) – smjer turizam
• bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
• poznavanje dva strana jezika (engleski i talijanski)
• poznavanje rada na osobnom računalu
• organizacijske sposobnosti
• vozačka dozvola B kategorije

2. Vježbenik pomoćnik/pomoćnica voditelja Turističkog ureda Turističke zajednice grada Pakraca zasniva radni odnos na 12 mjeseci

3. Na Javni natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.

4. Uz prijavu, kandidati na Javni natječaj obvezno prilažu:

  • životopis s zamolbom za posao
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne ili domovnice)
  • dokaz o stručnoj spremi
  • kopija svjedodžbe/indeksa ili certifikat škole za strane jezike
  • vlastoručno potpisana izjava o poznavanju rada na računalu
  • dokaz o radnom stažu (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
  • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

5. Pisana prijava podnosi se u roku od 8 dana od objave natječaja, na adresu:

Turistička zajednica grada Pakraca
Hrvatskih velikana 3
34550 Pakrac
s naznakom: „Prijava na javni natječaj za vježbenika/ce na radno mjesto – pomoćnik/ca voditeljice Turističkog ureda Turističke zajednice grada Pakraca“.

Natječaj vrijedi od 4.siječnja – 13.siječnja 2018.godine.

6. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

7. Kandidati koji zadovoljavaju formalne uvjete iz točke 1. pristupit će prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti. Način i vrijeme prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata objavit će se na službenim stranicama grada Pakraca: ,www.pakrac.hr i na web stranici TZ grada Pakraca www.tz-pakrac.hr, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

8. O rezultatima Javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku

Predsjednica Turističke zajednice Grada Pakraca
Anamarija Blažević bacc.admin.publ.

Javni pozivi i službene objave

Javni poziv za sudjelovanje u natjecanju za najbolje uređene blagdanske izloge/poslovne prostore

(više…)

Obavijesti

Poziv izlagačima za sudjelovanje na ovogodišnjem Božićnom sajmu

Pozivamo sve zainteresirane da se prijave za izlaganje i/ili prodaju svojih proizvoda, radova i usluga na Božićnom sajmu u Pakracu.
Božićni sajam u Pakracu održati će se na Trgu bana Josipa Jelačića, 16. prosinca 2016. godine s početkom u 14h.

Ukoliko ste zainteresirani za sudjelovanje na Božićnom sajmu molimo Vas da nam potvrdite svoje sudjelovanje, a najkasnije do 13. prosinca 2016. godine.
Izlagačima su osigurani štandovi i struja (ukoliko je potrebna), te je sudjelovanje na Sajmu besplatno.

Prijaviti se možete na:

Mail: tz.pakrac@gmail.com
Tel.: 034/411-288
Mob: 098/436-176