– VAŽNA OBAVIJEST STIPENDISTIMA – Zbog neispunjavanja svojih obveza, stipendistima prijeti raskid Ugovora o stipendiranju

STIPENDISTI GRADA PAKRACA dužni su, radi nastavka primanja stipendije, a po obvezama iz Ugovora o stipendiranju, najkasnije do kraja listopada 2017. dostaviti dokaze o svom statusu;

  • potvrde o upisu akademske godine 2017/2018 ili
  • uvjerenje ili potvrdu o završetku studija i prijavi u Evidenciju nezaposlenih osoba u Pakracu ili
  • presliku ugovora o stručnom osposobljavanju ili
  • presliku ugovora o zapošljavanju ili
  • o bilo kojoj drugoj promjeni koja utječe na njihov status stipendiste.

Stipendist/kinja Grada Pakraca zadržava taj status sve dok je Ugovor o korištenju stipendije na snazi, dok ne primi Rješenje o ukidanju Ugovora, odnosno prestanku prava i obveza.

Stipendisti koji su zaposleni na bilo koji način, a o tome su obavijestili ovaj Odsjek NE MORAJU ponovo dostavljati isti ugovor, samo ukoliko je bilo promjena.

Neispunjavanjem ovih navedenih obveza stipendisti krše odredbe Ugovora kojega će Grad Pakrac jednostrano raskinuti što podrazumijeva i obveza povrata stipendije.

Back to top
X
Skip to content