Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem

Izmjene i dopune Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske (prikaz u .pdf formatu, 4.25 MB)
Prikaz raspolaganja po katastarskim česticama i oblicima raspolaganja (preuzimanje tablice u .xlsx formatu, 1.8 MB)