Poziv za iskaz interesa: INICIJATIVA ZA IZMJENU I DOPUNU PROSTORNOG PLANA

Pozivaju se zainteresirane pravne i fizičke osobe da do 19.08.2019. godine  iskažu interes – inicijativu za izmjenu i dopunu Prostornog plana uređenja Grada Pakraca.

Prijedloge dostaviti u pismenom obliku na:

Grad Pakrac
Trg bana Josipa Jelačića 18
34550 Pakrac

ili na email adresu: grad@pakrac.hr