Odluka o raspodjeli sredstava proračuna Grada Pakraca za 2017. godinu namijenjen financiranju Programa javnih potreba u kulturi