Odluke o raspodjeli sredstava proračuna Grada Pakraca za 2020. godinu namijenjenih financiranju projekata ustanova i udruga

Odluka o raspodjeli sredstava proračuna Grada Pakraca za 2020. godinu namijenjenih financiranju Programa javnih potreba...

Pročitaj više