Odluka o raspodjeli sredstava proračuna Grada Pakraca za 2016. godinu namijenjenih financiranju Programa javnih potreba u kulturi