Odluka o produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata za vrijeme trajanja sajma "Slavonski banovac Pakrac 2023.“ - Grad Pakrac

 

Temeljem odredbi članka 9. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20, 126/21) i članka 49. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 03/21), gradonačelnica Grada Pakraca donosi

ODLUKU
o produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata za vrijeme trajanja sajma „Slavonski banovac Pakrac 2023. “

Članak 1.

               Ovom odlukom propisuje se način produženja radnog vremena ugostiteljskim objektima na području Grada Pakraca, skupine „Restorani“ i „Barovi“ u smislu odredbi čl. 9. st. 3. t. 3. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti u odnosu na redovno radno vrijeme propisanog Odlukom o radu i radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 5/15).

Članak 2.

               Produženje radnog vremena ugostiteljskim objektima skupine „Restorani“ i „Barovi“ u smislu ove odluke odobrava se za vrijeme održavanja sajma „Slavonski banovac Pakrac 2023.“ i to isključivo za dan 14/15. listopada 2023. godine.

               Odobrava se produženje radnog vremena ugostiteljskim objektima iz skupine „Restorani“ i „Barovi“ za četiri sata dulje od radnog vremena propisanog Odlukom o radu i radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti; odnosno najkasnije do 4:00 sata 15. listopada 2023.g.

               Produženje radnog vremena ugostiteljskim objektima iz skupine „Restorani“ i „Barovi“ jednako se odnosi i na rad na otvorenom prostoru (terase, tende i slično)

Članak 3.

               Za provedbu ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za društvene djelatnosti i gospodarstvo Grada Pakraca.

Članak 4.

               Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Gradonačelnica:
Anamarija Blažević, mag.oec.

GRADONAČELNIK
KLASA: 335-01/23-01/3
URBROJ: 2177-9-30/01-23-01
U Pakracu, 08. rujna 2023. g.

 

 

Back to top
Skip to content