Odluka o produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata za vrijeme trajanja programa manifestacije „Pakračko ljeto 2024.“ - Grad Pakrac


GRADONAČELNIK
KLASA: 335-01/24-01/2
URBROJ: 2177-9-30/01-24-01
U Pakracu, 12. lipnja 2024. g.

Temeljem odredbi članka 9. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20, 126/21), članka 7. Odluke o radu i radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 5/15, 8/20)  i članka 49. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 07/23), gradonačelnica Grada Pakraca donosi

ODLUKU
o produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata za vrijeme trajanja programa manifestacije „Pakračko ljeto 2024.“

Članak 1.

                Ovom odlukom propisuje se način produženja radnog vremena ugostiteljskim objektima na području Grada Pakraca, skupine „Restorani“ i „Barovi“ u smislu odredbi čl. 9. st. 3. t. 3. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti u odnosu na redovno radno vrijeme propisanog Odlukom o radu i radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 5/15, 8/20).

Članak 2.

                Produženje radnog vremena ugostiteljskim objektima skupine „Restorani“ i „Barovi“ u smislu ove odluke odobrava se za vrijeme održavanja programa manifestacije „Pakračko ljeto 2024.“ u periodu od 13. lipnja 2024. godine do 14. rujna 2024. godine.

                Odobrava se produženje radnog vremena ugostiteljskim objektima iz skupine „Restorani“ i „Barovi“ petkom i subotom, te dane uoči blagdana do 2:00 sata.

                Produženje radnog vremena ugostiteljskim objektima iz skupine „Restorani“ i „Barovi“ jednako se odnosi i na rad na otvorenom prostoru (terase, tende i slično).

Članak 3.

                Za provedbu ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za društvene djelatnosti i gospodarstvo Grada Pakraca.

Članak 4.

                Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

                                                                                                                                            Gradonačelnica:

                                                                                                                                    Anamarija Blažević, mag.oec.

 

 

Back to top
Skip to content