– Obavijest o javnoj raspravi o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone „Pakrac 1“

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19), Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone „Pakrac 1“ („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 05/19) i Zaključka gradonačelnice Grada Pakraca (KLASA: 350-01/19-01/2, URBROJ: 2162-06/08-19-34) od 19. rujna 2019. godine, gradonačelnica Grada Pakraca objavljuje

JAVNU RASPRAVU
o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone
„Pakrac 1“

I. Objavljuje se javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone „Pakrac 1“ (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana).

II. Javna rasprava o Prijedlogu Plana, u trajanju od 30 dana, započinje 7. listopada 2019. godine i završava 5. studenog 2019. godine.

III. Prijedlog Plana bit će izložen na javni uvid za vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama Grada Pakraca, Trg bana Josipa Jelačića 18, 34550 Pakrac, svakim radnim danom od 08:00 sati do 14:00 sati.

IV. Prijedlog Plana bit će objavljen i na internetskoj stranici Grada Pakraca.

V. Javno izlaganje Prijedloga Plana održat će se 22. listopada 2019. godine u Velikoj vijećnici, Trg bana Josipa Jelačića 18, Pakrac, s početkom u 10:00 sati.

VI. Prijedlozi, primjedbe i pisana očitovanja vezana uz Prijedlog Plana mogu se za vrijeme javne rasprave, od 7. listopada 2019. godine do 5. studenog 2019. godine, dostaviti na sljedeći način:

  • postavljanjem pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje,
  • davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,
  • u pisanom obliku na adresu Grad Pakrac, Trg bana Josipa Jelačića 18, 34550 Pakrac, osobno ili poštom, ili se ista mogu upisati u knjigu primjedbi i prijedloga koja će se nalaziti na mjestu uvida.

VII. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, uz adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

VIII. Prijedlozi i primjedbe koje se ne odnose na izradu Plana utvrđenog Odlukom o izradi Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone „Pakrac 1“ („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 05/19), nisu predmet ove javne rasprave te se sukladno tome neće razmatrati.

Gradonačelnica:
Anamarija Blažević, bacc. admin. publ.

Back to top
X