Obavijest o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora dvorane

Sportska zajednica Grada Pakraca daje na privremen korištenje poslovni prostor  (ugostiteljski dio) u Gradskoj sportskoj dvorani, a povodom programa 6. sportski susret Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata Policije.

Obavijest o davanju na privremeno korištenje poslovni prostor prikupljanjem pisanih ponuda

 • Predmet obavijesti je davanje na privremeno korištenje poslovni prostor „E“ u Gradskoj sportskoj dvorani u Pakracu, Bolnička 57.

Poslovni prostor „E“,  ukupne površine 86,45 m2 sastoji se od:

 • Lokala za ugostiteljsku djelatnost od 50 m2 ,
 • Sanitarnog čvora za osoblje od 11,45 m2 i
 • Otvorene terase od 25 m2.

Korisnik prostora „E“ ima pravo koristiti zajednički sanitarni čvor u prizemlju za potrebe obavljanja svoje djelatnosti.

 • Privremeno korištenje daje se dana 27. kolovoza 2016. godine od 07:00 do 21:00 sati.
 • Minimalni iznos naknade je 500,00 kn .
 • Pravo sudjelovanja na natječaju imaju pravne osobe, udruge i fizičke osobe nositelji obrta registrirani za obavljanje ugostiteljske djelatnosti.
 • Korištenje poslovnog prostora zasniva se Ugovorom o privremenom korištenju kojim će se definirati prava i obveze
 • Ponuda za natječaj mora biti u pisanom obliku i sadržavati:
 • Naziv/ime i adresu ponuditelja, OIB,
 • kontakt podaci (broj telefona, mobitela ili e-mail adresu),
 • Iznos naknade koji ne smije biti niži od početnog iznosa utvrđenog u točki 2. ovog Natječaja,

Ponudi je potrebno priložiti:

 • Dokaz o ispunjavanju uvjeta iz točke 3. ovog Natječaja (za trgovačko društvo preslika Rješenja o upisu u sudski registar, za obrt preslika rješenja o upisu u Obrtni registar, za udruge preslika rješenja o upisu u Registar udruga),
 • Pisane ponude ponuditelji su dužni dostaviti osobno na adresu: Gradska sportska dvorana,bolnička bb, 34550 Pakrac, radnim danom od 8:00 do 12:00 sati, a najkasnije do 12:00 sati u petak,26. Kolovoza 2016. godine kad će se održati otvaranje ponuda.
 • Poslovni prostor se može razgledati radnim danom u vremenu od 08:00 do 12:00 sati.
 • Nepotpune ponude neće se razmatrati.
 • O rezultatima ponuditelji će biti obaviješteni odmah nakon otvaranja ponuda i utvrđivanju najpovoljnijeg ponuditelja.
 • Sve ostale informacije mogu se dobiti u Sportskoj zajednici Grada Pakraca ili na broj telefona: 091 146 13 15

Sportska zajednica Grada Pakraca

Website: