– Informacija o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene (postupak ocjene) utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone „Pakrac 1“

Grad Pakrac započeo je postupak ocjene o potrebi provedbe strateške procjene (postupak ocjene) utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone „Pakrac 1“ sukladno odredbama Zakona  o zaštiti okoliša („N.N.“, br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18,118/18) i Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („N.N.“ br. 3/17).
Nadležno tijelo za provedbu postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš  Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone „Pakrac 1“  je Jedinstveni upravni odjel Grada Pakraca.

Prijedlog  Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone „Pakrac 1“ dostavljen je nadležnim tijelima i osobama određenim posebnim propisima radi pribavljanja mišljenja.

Sukladno članku 5. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („N.N.“ br. 64/08) Odluka o provođenju postupka ocjene o potrebi strateške procjene (postupak ocjene) utjecaja na okoliš  Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone „Pakrac 1“ objavljuje se na Web stranici Grada Pakraca zajedno s Prijedlogom Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone „Pakrac 1“ .

U svrhu informiranja javnosti, ova informacija objavljuje se internetskim stranicama  Grada Pakraca.

Javnost može dostaviti mišljenje i prijedloge u pisanom obliku na adresu nadležnog tijela za provedbu postupka i to u roku od 30 dana od dana objave ove informacije.

Preuzimanje priloga:

Back to top
X