Proračun

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Pakraca za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. godine

Proračun

Uputa o načinu komunikacije Grada Pakraca s proračunskim korisnicima iz njegove nadležnosti

Proračun

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Pakraca za 2016. godinu

Obavijesti

Objava Službenog glasnika Grada Pakraca br. 6/2016

Akti obnašateljice dužnosti gradonačelnika objavljeni u Službenom glasniku Grada Pakraca br. 6/2016:

Obavijesti

Objava Službenog glasnika Grada Pakraca br. 5/2016

Akti Gradskog vijeća objavljeni u Službenom glasniku Grada Pakraca br. 5/2016:

 1. Zaključak o primanju na znanje informacije o radu Osnovne škole Braće Radića Pakrac u školskoj godini 2015/2016
 2. Zaključak o primanju na znanje informacije o radu Srednje škole Pakrac za školsku godinu 2015/2016
 3. Zaključak o usvajanju programa i plana rada Gradske knjižnice Pakrac za 2017. godinu
 4. Zaključak o usvajanju programa i plana rada Muzeja Grada Pakraca za 2017. godinu
 5. Odluka o imenovanju članova školskog odbora Glazbene škole Pakrac
 6. Analiza stanja sustava civilne zaštite za Grad Pakrac u 2016. godini
 7. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Grada Pakraca
 8. Proračun Grada Pakraca za 2017. godinu
 9. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini
 10. Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2017. godini
 11. Odluka o izvršavanju proračuna Grada Pakraca za 2017. godinu
 12. Odluka o jedinstvenoj bazi podataka nerazvrstanih cesta na području Grada Pakraca
 13. Odluka o davanju suglasnosti Gradu Pakracu za provedbu ulaganja: „Izgradnja prometnih površina u dijelu Ulice Aleja kestenova u Pakracu (d=274,35m´)“ – nerazvrstana cesta oznake: NC30023; dužine: 274,35m; dio k.č. br. 2410/13 k.o. Pakrac

Proračun

Proračun Grada Pakraca za 2017. godinu

Proračun

Odluka o izmjenama i dopunama proračuna Grada Pakraca za 2016. godinu

Proračun

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje 1.1.-30.6.2016.

Proračun

Odluka o izmjenama i dopunama proračuna Grada Pakraca za 2015. godinu

Proračun

Proračun Grada Pakraca za 2016. godinu