Obavijesti

Obavijest o proljetnoj sustavnoj deratizaciji

Javni pozivi i službene objave

Obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta označenog kao k.č.br. 307/52 u k.o. Batinjani

PREUZIMANJE (pdf)

Pitanja i odgovori

Zakup poljoprivrednog zemljišta

PITANJE: Poštovani, najavili ste da će biti podjela državnog poljoprivrednog zemljišta u najam pa me zanima kada će to i biti i tko će imati prednost stočari ili ratari.
Usput bi pohvalio vaš rad i veseli me podjela te zemlje u najam jer mi stočari nemamo od kud nabaviti, kupiti, zemlju jer na našem području djeluju par velikih  ratara i sve su oni pokupovali. Hvala

ODGOVOR: Sve katastarske čestice u Programu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca predviđene su za zakup.  Na stranici Grada Pakraca te na oglasnoj ploči nalazi se Javni  poziv za iskazivanje interesa za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca te će prijave na javni poziv trajati od 21.01.2019. do 22.02.2019., a podatci prikupljeni u tom periodu služit će samo radi utvrđivanja interesa za pojedine katastarske čestice, a u svrhu dobivanja informacija za raspisivanje javnih natječaja koji su predviđeni nakon završetka gore navedenog perioda.
Pravo prvenstva na javnom natječaju za zakup imati će osobe koje se bave stočarskom proizvodnjom ukoliko zadovoljavaju ostale uvjete koje propisuje Zakon o poljoprivrednom zemljištu.

Dominika Babac, mag.ing.agr.
Viša stručna suradnica za poljoprivredu

Javni pozivi i službene objave #Novosti

Javni poziv za iskaz interesa za zakup poljoprivrednog zemljišta

U svrhu provođenja javnih natječaja za zakup poljoprivrednih zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca, gradonačelnica Grada Pakraca, dana 17. siječnja 2019. g., objavljuje

JAVNI POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU GRADA PAKRACA

I.

U cilju ispitivanja zainteresiranosti poljoprivrednika, upućuje se javni poziv za iskazivanje interesa za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca.

II.

Zainteresirani se mogu javiti od 21.01.2019. do 22.02.2019. svakim radnim danom u vremenu od 07:00 do 15:00 sati u prostorijama Grada Pakraca, Pododsjek za gospodarstvo i međunarodnu suradnju, Trg bana J. Jelačića 18, Pakrac, soba 118.

III.

Prikupljeni podatci služit će samo radi utvrđivanja interesa za pojedine katastarske čestice, a u svrhu dobivanja informacija za raspisivanje javnih natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Pakraca, te ne obvezuju Grad Pakrac za dodjelu istih.

Gradonačelnica: Anamarija Blažević, bacc.admin.publ.

PRILOG: Prikaz raspolaganja po katastarskim česticama i oblicima raspolaganja

 

Javni pozivi i službene objave #Novosti

Odluka o provedbi javnog uvida u prijedlog Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem

Temeljem članka 29. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine” broj 20/18) Gradonačelnica Grada Pakraca, dana 14. siječnja 2019. godine, donosi

ODLUKU
o provedbi javnog uvida u prijedlog Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca

Javni uvid u prijedlog Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca održat će se od 15. siječnja 2019. do 29. siječnja 2019. radi pribavljanja prigovora na isti.
Prijedlog Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca bit će izložen u prostorijama Grada Pakraca, Pododsjek za gospodarstvo i međunarodnu suradnju, Trg bana Josipa Jelačića 18, Pakrac, soba 118, svaki radni dan u vremenu od 07:00 do 15:00 sati.
Pisani prigovori na prijedlog Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca mogu se do kraja javnog uvida zaključno sa 29. siječnja 2019. godine dostaviti u pisanom obliku na sljedeću adresu: Grad Pakrac, Trg bana Josipa Jelačića 18, 34550 Pakrac.
Prigovori koji ne budu dostavljeni u roku i na način kako je navedeno u točki 3. ove odluke neće se uzeti u obzir.
Program je ispravljen na temelju očitovanja Hrvatskih šuma te će se nakon odlučivanja o prigovorima, na gradskom vijeću donijeti ispravljen Program i dostaviti zajedno sa naknadno pristiglim očitovanjima Ministarstvu na suglasnost.

Gradonačelnica
Anamarija Blažević, bacc.admin.publ.