– Započinju radovi na istražnom bušenju u koridoru trase buduće obilaznice Pakraca i Lipika

Iz Instituta IGH d.d., Zavoda za geotehniku, upućena je obavijest u kojoj se navodi da na temelju ugovora između Hrvatskih cesta d.o.o. kao investitora i Inženjersko projektnog zavoda d.d. (IPZ) iz Zagreba kao naručitelja, a nadalje Instituta IGH d.d. iz Zagreba kao podizvoditelja, započinje sa radovima na istražnom bušenju u koridoru trase buduće obilaznice Pakraca i Lipika.

Trasa buduće obilaznice duljine oko 12 km počinje od prijelaza trase dalekovoda preko makadamske ceste za Stari Majur (LC41012), zatim generalno prati jugoistočnu trasu plinovoda sjeverozapadno od Prekopakre i Klise, prelazi preko državne ceste D47 sjeverozapadno od Državne ergele Lipik, uz desnu obalu rijeke Pakre prema Donjem Čagliću, gdje se spaja sa državnom cestom DC5 za Okučane.

Istražno bušenje je dio geotehničkih istražnih terenskih radova koje se radi za potrebe izrade idejnog i glavnog projekta buduće obilaznice. Lokacije istražnog bušenja odredio je projektant trase na mjestima budućih objekata za koje je potrebno dobiti uvid u stanje i kvalitetu temeljnog tla.

Tom prilikom kretat će se i raditi preko parcela u privatnom i državnom vlasništvu. Za pristupe do lokacija bušenja će se ponajprije koristiti postojeće ceste, putove i staze, no ukoliko to neće biti moguće lokaciji bušenja pristupit će se pored obradivih površina i parcela.

Predviđen početak radova I Faze je 25.7.2016. a završetak tijekom rujna 2016.

Back to top
X