ZAHTJEV ZA PROMJENOM OBVEZNIKA PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE

PROMJENA OBVEZNIKA PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE

NAPOMENA: Kako bi se pristupilo rješavanju Vašeg zahtjeva, potrebno je upisati ili odabrati sva navedena polja u zahtjevu.

Upišite adresu prostora za koji podnosite zahtjev:

Upišite ime i prezime PRIJAŠNJEG obveznika plaćanja komunalne naknade:

Upišite OIB (ili JMBG) prijašnjeg obveznika:

Upišite ime i prezime NOVOG obveznika plaćanja komunalne naknade:

Upišite OIB novog obveznika:

Upišite adresu dostave rješenja i uplatnica komunalne naknade:

Upišite Vašu e-mail adresu:

Odaberite način na koji želite da Vam se dostavi novo rješenje:

Rješenje želim zaprimiti putem POŠTE na adresu koja je navedena u ovom zahtjevuRješenje želim zaprimiti putem E-MAIL ADRESE navedene u ovom zahtjevu

Upišite ime i prezime podnositelja ovog zahtjeva:

Priložite datoteke ne veće od 5 MB po datoteci:

(skenirani ili fotografirani primjerak Ugovora o kupoprodaji nekretnine, Vlasnički list, Rješenja o nasljeđivanju, Ugovora o zakupu prostora, Darovnog ugovora ili sličnog dokumenta na temelju kojeg tražite da se prenese obveza plaćanja komunalne naknade)