ZAHTJEV ZA PROMJENOM OBVEZNIKA PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE