U primjeni nova Odluka o komunalnom redu

Na 19. sjednici Gradskog vijeća, koja je održana 20. listopada 2016. godine, usvojen je prijedlog Odluke o komunalnom redu, čime se ista primjenjuje od 29. listopada 2016. godine.

Ovom Odlukom propisuje se komunalni red i mjere za njegovo provođenje, a naročito odredbe o:

          uređenju naselja,

          korištenju javnih površina,

          održavanju čistoće i čuvanju javnih površina,

          sakupljanju, odvozu i postupanju sa sakupljenim komunalnim otpadom,

          uklanjanju snijega i leda,

          sanitarno-komunalne mjere,

          uklanjanju protupravno postavljenih predmeta,

          mjere za provođenje komunalnog reda,

          novčane kazne.

Također, u Odluci su navedene i sve ulice i naselja u kojima je dozvoljeno držanje krupne i sitne stoke, držanje do 4. komada svinja, ovaca i koza za vlastite potrebe, odnosno zabranjeno držanje svih životinja, osim kućnih ljubimaca.

Komunalni red propisan ovom Odlukom obvezan je za sve fizičke i pravne osobe na području Grada Pakraca.

 

Odluku o komunalnom redu možete pročitati putem OVOG LINKA.

Website: