– U primjeni dopuna Odluke o provedbi programa mjera potpora poduzetnicima Grada Pakraca zbog epidemije virusa COVID-19

Gradsko vijeće Grada Pakraca je na svojoj sjednici održanoj 12. listopada ove godine donijelo Odluku o dopuni Odluke o provedbi programa mjera potpora poduzetnicima Grada Pakraca zbog epidemije virusa COVID-19 u cilju umanjenja negativnih učinaka koji su nastali kod gospodarskih subjekata, te kako bi se istima olakšalo poslovanje. Time je postojeći Program mjera potpora poduzetnicima Grada Pakraca dopunjen mjerom 11, koja se odnosi na sufinanciranje nabave dugotrajne imovine kod gospodarskih subjekata sa sjedištem na području Grada Pakraca.

Obrazac za podnošenje zahtjeva je nadopunjen točkom 7., koja se zaokružuje prilikom podnošenja zahtjeva za mjeru 11 (sufinanciranje nabave dugotrajne imovine kod gospodarskih subjekata sa sjedištem na području Grada Pakraca).

Sva potrebna popratna dokumentacija nalazi se na poveznici Javnog poziva:

https://pakrac.hr/program-mjera-potpora-poduzetnicima-grada-pakraca-zbog-epidemije-virusa-covid-19/

Zahtjevi se zaprimaju do 30. studenog 2020. godine.

Ostale mjere obuhvaćene Programom mjera potpora poduzetnicima Grada Pakraca i dalje su aktivne i zahtjevi za njih se podnose na dosadašnji način.

Back to top
X
Skip to content