STOŽER CIVILNE ZAŠTITE Ograničeni javni skupovi i manifestacije

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske donio je jučer  preporuku da se do daljnjega odgode svi skupovi i organizirana okupljanja na kojima sudjeluje više od tisuću ljudi.

Nadalje stožer je organizatorima dao upute da na okupljanjima osiguraju punktove s dezinfekcijskim sredstvima; upute sudionike da se suzdrže od uobičajenog neverbalnog komuniciranja koje uključuje rukovanje i izbjegavaju bliže socijalne kontakte; kao i da upute građanstvo da ako imaju respiratornu bolest i/ili povišenu temperaturu (veću od 37.5oC) ne dolaze na manifestacije.

Također, organizatori skupova ili javnih okupljanja prije organizacije istih moraju osigurati suglasnost nadležnih županijskih stožera civilne zaštite, a koja će se temeljiti na mišljenju nadležnog Zavoda za javno zdravstvo da su ispunili propisane upute.

Stožer  civilne zaštite Republike Hrvatske zahtjeva da se s ovom odlukom putem lokalnih sredstava javnih priopćavanja upozna javnost.

Za sada nije ugroženo održavanje niti jedne javne manifestacije pripremljene u sklopu obilježavanja Dana Grada, ali se obavljaju organizacijske aktivnosti oko udovoljavanja ovim zahtjevima.

Website: