Popis udruga čiji će se projekti sufinancirati sredstvima proračuna Grada Pakraca u 2017. godini