Odluka o raspodjeli sredstava proračuna Grada Pakraca za 2024. godinu namijenjenih financiranju Programa javnih potreba u kulturi koje provode udruge - Grad Pakrac

 

 

Back to top
Skip to content