Odluka o raspodjeli sredstava proračuna Grada Pakraca za 2019. godinu namijenjenih financiranju projekata koje provode udruge tehničke kulture