– Odluka o raspodjeli sredstava proračuna Grada Pakraca za 2019. godinu namijenjenih financiranju Programa javnih potreba u kulturi koje provode ustanove

 

 

Back to top
X
Skip to content