– Odluka o provedbi javnog uvida u prijedlog Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca

Temeljem članka 29. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine” broj 20/18, 115/18, 98/19) Gradonačelnica Grada Pakraca, dana 25. listopada 2019. godine, donosi

ODLUKU
o provedbi javnog uvida u prijedlog Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca

1. Javni uvid u prijedlog Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca održat će se od 28. listopada 2019. do 11. studenog 2019. radi pribavljanja prigovora na isti.

2. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca bit će izložen u prostorijama Grada Pakraca, Pododsjek za gospodarstvo i međunarodnu suradnju, Trg bana Josipa Jelačića 18, Pakrac, soba 118, svaki radni dan u vremenu od 07:00 do 15:00 sati.

3. Pisani prigovori na prijedlog Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca mogu se do kraja javnog uvida zaključno sa 11. studenim 2019. godine dostaviti u pisanom obliku na sljedeću adresu: Grad Pakrac, Trg bana Josipa Jelačića 18, 34550 Pakrac.

4. Prigovori koji ne budu dostavljeni u roku i na način kako je navedeno u točki 3. ove odluke neće se uzeti u obzir.

5. Na gradskom vijeću donijet će se ispravljen Program i zatim dostaviti Ministarstvu na suglasnost.

Gradonačelnica
Anamarija Blažević, bacc.admin.publ.

Preuzimanje: PDF

 

 

Back to top
X
Skip to content