Obavijest o prodaji izravnom pogodbom k.č.br. 1359 k.o. Donja Obrijež