– Obavijest o početku proljetne sustavne deratizacije Grada Pakraca s pripadajućim naseljima

Djelatnici Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije temeljem ugovora sa Gradom Pakracom započinju 10.05.2017. proljetnu sustavnu deratizaciju Grada Pakraca s pripadajućim naseljima.

Deratizacija se obavlja antikoagulantnim rodenticidima:

• Brodilon mamac – aktivne tvari bromadiolon 0,005%, denatonium benzoat 0,001%
• Brodilon parafinski blok – aktivne tvari bromadiolon 0,005%, denatonium benzoat 0,001%
• Brodilon blok – aktivne tvari bromadiolon 0,005%, denatonium benzoat 0,001%

Antidot: Vitamin K1 (fitomenadion)

Sustavna deratizacija će se obavljati od 10.05.2017. do 24.05.2017., a plan rada podložan je promjenama u slučaju loših vremenskih prilika.

10.05.2017.

11.05.2017.

15.05.2017.

16.05.2017.

17.05.2017.

18.05.2017.

19.05.2017.

Badljevina

Omanovac

Kapetanovo Polje

Koturić

Gornja Šumetlica

Prekopakra

*Pakrac

Gornja Obrijež

Ploštine

Popovci

Donja Šumetlica

Veliki Banovac

Toranj

Veliki Budići

Kričke

22.05.2017.

Donja Obrijež

Mali Banovac

Mali Budići

Rogulje

*Pakrac

Batinjani

Branešci

Bjelajci

Stari Majur

Gornji Grahovljani

Cikote

23.05.2017.

Novi Majur

Srednji Grahovljani

Jakovci

*Pakrac

Donji Grahovljani

Prgomelje

Dereza

Tisovac

24.05.2017.

Španovica

Glavica

*Pakrac

Dragović

Bučje

Brusnik

Ožegovci

Kraguj

Kusonje

Lipovac

 

Back to top
X
Skip to content