– Obavijest javnosti o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pakraca

Na temelju članka 88. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), članka 15. Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 2/2020), Grad Pakrac, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za graditeljstvo i komunalne djelatnosti, kao nositelj izrade, objavljuje

OBAVIJEST JAVNOSTI
o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pakraca

Gradsko vijeće Grada Pakraca, na 17. sjednici održanoj 9. ožujka 2020. g., donijelo je Odluku o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 2/2020).

O prijedlogu navedenog Plana provest će se javna rasprava, a datum, mjesto i vrijeme održavanja bit će objavljeni u sredstvima javnog priopćavanja sukladno Zakonu.

Voditeljica Odsjeka:
Marija Čar, inž. građ.

U prilogu:

  1. Odluka o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pakraca
Back to top
X
Skip to content