– Natječaj za prijem u radni odnos – vatrogasac (1 izvršitelj)

Na temelju članka 21. Zakona o vatrogastvu (Narodne novine br. 139/04, 174/04, 38/09 i 80/10), te Odluke Upravnog vijeća, Javna vatrogasna postrojba Požeško-slavonske županije raspisuje:

NATJEČAJ
za prijam u radni odnos

VATROGASAC (1 izvršitelj) – na određeno vrijeme – područje grada Pakraca

 1. Opći uvjeti:
 • SSS vatrogasnog smjera, odnosno SSS drugog smjera uz uvjet da u roku od 2 godine završi prekvalifikaciju
 • da kandidat nije stariji od 30 godina kod prvog zaposlenja
 • da je tjelesno i duševno sposoban za obavljanje vatrogasne djelatnosti što dokazuje potvrdom ovlaštene zdravstvene ustanove
 • da nije kažnjavan za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine te protiv službene dužnosti
 • položen ispit za vođenje vatrogasnih intervencija ili polaganje istog u zakonskom roku
 1. Posebni uvjeti:
 • prednost prebivalište na administrativnom području grada Pakraca
 • prednost ima osoba koja je najmanje dvije godine obavljala poslove dobrovoljnog vatrogasca
 • vozač C kategorije ili polaganje istog u roku od jedne godine
 1. Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi
 • preslik osobne iskaznice
 • uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 6 mjeseci)
 • uvjerenje o prebivalištu
 • potvrda o pripadnosti DVD-u
 • preslik vozačke dozvole
 1. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
 2. Prijave se podnose u roku od 8 dana od dana objave web stranici osnivača Grada Pakraca (www.pakrac.hr) na adresu Javna vatrogasna postrojba Požeško-slavonske županije, Ivana Šveara 38, 34310 Pleternica.
 3. Kandidati će o rezultatima izbora biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana isteka roka za prijave.
 4. Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Javna vatrogasna postrojba Požeško-slavonske županije

Back to top
X
Skip to content